Blog

18.10.2022

Upadek architektury

Upadek architektury

Nie oznacza to, że stosowanie otwartych form prefabrykowanych, uporządkowanych w układzie modularnym, prowadzić będzie do upadku architektury spowodowanego utrudnieniem projektowania i stworzeniem tym samym gorszych warunków dla powstawania dobrych projektów (program uprawnienia budowlane na komputer). Oznacza to tylko konieczność przestawienia psychiki konstruktora i architekta, konieczność stworzenia nowej formy ich współpracy, wzajemnego pogłębienia znajomości swych dążeń i możliwości, podobnie jak miało to miejsce np. kilkadziesiąt lat temu w okresie rozpowszechniania żelbetowego budownictwa szkieletowego, które po raz pierwszy pojawiło się obok tradycyjnych konstrukcji murowanych, a które Perret potrafił wykorzystać jako pełnowartościowe tworzywo kształtowania plastycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Te nowe formy współpracy umożliwiają powstawanie nowego wyrazu architektury, w której surowość wykończenia masowo produkowanego elementu prefabrykowanego rekompensowana będzie siłą wyrazu plastycznego, której czytelność i regularność dadzą pełny obraz zdyscyplinowania prac projektowych, dynamiczny obraz walki człowieka z materiałem i dążącą do przypadkowości naturą (uprawnienia budowlane).

Dokonywane w latach 1951 i 1952 oraz powtórnie podjęte ostatnio ‘ badania nad stosowaniem koordynacji wymiarów wyrobów i elementów budowlanych w Polsce, mimo że oddzielone są pięcioletnim okresem i różnią się w pewnych szczegółach.

Istnieje pewna grupa elementów i wyrobów budowlanych, które nie wykazują w swych wymiarach żadnego wpływu koordynacji modularnej; zaobserwować można jedynie niekiedy występującą tendencję do zaokrąglania wymiarów do całkowitej ilości dziesiątków centymetrów (program egzamin ustny).

Pozostała, przeważająca ilość elementów i wyrobów ma całkowicie lub częściowo skoordynowane na podstawie modułów wymiary, jednakże koordynacje te nie są oparte na stosowaniu jednej wartości modułu.

Koordynacja wymiarów

Tak więc jako mające największe udziały w wymiarowaniu elementów i wyrobów budowlanych występują:

  • moduły podstawowe: 10 cm, 12,5 cm, 13 cm,
  • moduły osiowe MO: 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm,
  • moduły osiowe średnie MOs: 120 cm, 125 cm, 150 cm,
  • moduły osiowe budownictwa przemysłowego MOp: 250 cm, 300 cm (opinie o programie).

Koordynacji wymiarów w kierunku pionowym często brak zupełnie, a czasem występuje jako oparta na odrębnych modułach jeszcze innych. W odniesieniu do modułów osiowych wyżej przedstawioną sytuację usprawiedliwić można brakiem lub niezdecydowaniem odpowiednich norm lub ustaleń. Na przykład wielkość modułu osiowego budownictwa przemysłowego została zmieniona z 250 na 300 cm.

Opracowywana norma na temat modułu osiowego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej przewidywała wielkość MO jako równą początkowo 62,5 cm, potem 60 cm, wreszcie w latach 1954-1955 narzucono drogą administracyjną zwyczaj stosowania MO - 40 cm, ostatnio zaś pojawiają się u projektantów tendencje stosowania MO = 30 cm i MO = 50 cm. Stan ten jest jednakże bardziej zrozumiały, gdy się weźmie pod uwagę fakt nieznacznego dotychczasowego rozwoju budownictwa z wielkich elementów prefabrykowanych na terenie Polski. Nie było więc dostatecznych wymagań dla szerszego stosowania koordynacji wymiarów opartej na module osiowym, ani konieczności zapoznania się szerszego ogółu projektantów z zasadami projektowania modularnego (segregator aktów prawnych).

Lepszą sytuację zaobserwować można jedynie w budownictwie przemysłowym, gdzie przejście z modułu 250 cm na moduł 300 cm nastąpiło w sposób zdyscyplinowany i wskutek tego zaobserwować można znaczne rezultaty w stosowaniu koordynacji modularnej, ponieważ stosowanie jedynego modułu - choćby wielkość jego nie była najpomyślniej dobrana - jest zawsze korzystniejsze od stosowania dwóch czy kilku modułów w tej samej grupie wymiarowej budownictwa jednocześnie, co ma na razie miejsce w grupie budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami