Blog

Rury stalowe zdjęcie nr 10
18.03.2019

Uprawnienia budowlane a konstytucja

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane a konstytucja

W 2015 roku wprowadzono zmiany w ustawie Prawo budowlane, a część z tych zmian została zaskarżona przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa do Trybunału Konstytucyjnego (program na komputer). Zaskarżono przede wszystkim ograniczenie uprawnień, które jest niezgodne z konstytucją. Zgodnie z wyrokiem z 7 lutego 2018 roku art. 16 pkt 3 Prawa budowlanego jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim daje on ministrowi upoważnienie od określenia ograniczeń zakresu uprawnień. Ponadto wspomniany przepis nie zawiera niezbędnych wytycznych co do treści rozporządzenia. Wyrok został uzasadniony przez Trybunał Konstytucyjny (program na telefon). Wykazano iż, ograniczenie uprawnień budowlanych przez wybrane organy to ingerencja w wolność wykonywania zawodu, zapewnioną przez konstytucję (program na egzamin ustny).

Wszystkie najważniejsze elementy regulacji prawnej

Rury stalowe zdjęcie nr 11
Uprawnienia budowlane a konstytucja

Konstytucja zastrzega w tej kwestii wyłączność ustawy, co oznacza, że rozporządzenie nie może zastąpić obowiązującego prawa budowlanego. Trybunał uznał, iż w ustawie należy wskazać zarówno zakres czynności wykonywanych w ramach uprawnień budowlanych, ale również wszystkie niezbędne ograniczenia, które wynikają z art. 31 ust. 3 Konstytucji (promocja 3 w 1). Zgodnie ze wspomnianym wyrokiem organy władzy wykonawczej nie są uprawnione do wydawania aktów prawnych, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczać prawa i wolności. Aby było to możliwe, konieczne jest wydawanie aktów mających rangę ustawy.
Wszystkie najważniejsze elementy regulacji prawnej muszą być umieszczone w ustawie, a do obowiązków ustawodawcy należy:
• określenie czynności, które mogę być wykonywane przez osoby w zakresie granicznym,
• wskazanie ograniczeń w ramach poszczególnych kategorii (segregator).
Ustawodawca może jedynie w wąskim zakresie przekazywać wspomniane sprawy upoważnionym organom władzy wykonawczej, uwzględniając przy tym standardy konstytucyjne, wskazane przez Trybunał. Ponadto Trybunał zwrócił uwagę na to, że w ustawie nie znalazły się przepisy, które regulują zakres uprawnień oraz ich ograniczeń, co sprawia, że materia ta nie może zostać dopuszczona do aktu rangi państwowej (opinie).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Rury stalowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Rury stalowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Rury stalowe zdjęcie nr 16 Rury stalowe zdjęcie nr 17 Rury stalowe zdjęcie nr 18
Rury stalowe zdjęcie nr 19
Rury stalowe zdjęcie nr 20 Rury stalowe zdjęcie nr 21 Rury stalowe zdjęcie nr 22
Rury stalowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rury stalowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rury stalowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rury stalowe zdjęcie nr 32 Rury stalowe zdjęcie nr 33 Rury stalowe zdjęcie nr 34
Rury stalowe zdjęcie nr 35
Rury stalowe zdjęcie nr 36 Rury stalowe zdjęcie nr 37 Rury stalowe zdjęcie nr 38
Rury stalowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rury stalowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rury stalowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami