Blog

23.05.2019

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Jednym z niezbędnych warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest odpowiedni okres praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jest to oczywiste, ponieważ osoba, która będzie sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi przecież posiadać odpowiednią wiedzę i praktyki, wiedzieć jak się posługiwać przepisami oraz znać tajniki teoretyczne i praktyczne w zakresie swojej specjalności uprawnień budowlanych (program na komputer). Doświadczenie jest gwarantem odpowiedzialnego oraz świadomego posługiwania się uprawnieniami, dlatego długość oraz zakres praktyki określono w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w ustawie Prawo budowlane (program na telefon).

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Dokumentowanie praktyki można rozpocząć po ukończeniu III roku studiów wyższych, a także po zdobyciu tytułu mistrza lub technika w jednym z zawodów wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie). Oczywiście praktyka musi być potwierdzona, a prawo do tego mają osoby, które kierowały praktyką zawodową. Osoba kierująca praktyką musi mieć uprawnienia bez ograniczeń w specjalności, którą wybrał praktykant.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie przez taką osobę członkostwa izby inżynierów budownictwa (promocja 3 w 1). Jest to równoznaczne z opłacaniem corocznej składki oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – tylko wtedy można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Zakres praktyki

Zakres praktyki zawsze zależy od tego, jaką specjalność uprawnień wybrał kandydat na uprawnienia budowlane. Co ważne, praktykę studencką można zaliczyć do praktyk tylko wtedy, gdy obywała się na mocy umowy między organem samorządu zawodowego a uczelnią (segregator aktów prawnych). W czasie praktyk wnioskodawca musi pełnić funkcje polegające na „bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie”.

Duże znaczenie ma nie tylko rodzaj umowy z pracodawcą, co czas pracy oraz wykonywane obowiązki. Jeśli praca wykonywana jest na pół etatu, to warto dowiedzieć się w swojej izbie, jak w takiej sytuacji będzie rozliczana praktyka zawodowa (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami