Blog

09.03.2019

Uprawnienia budowlane architektoniczne – jak wygląda weryfikacja wniosku?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane architektoniczne – jak wygląda weryfikacja wniosku?

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP przynajmniej trzy miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer). Przewodniczący komisji przekazuje zgromadzone wnioski razem z załącznikami do komisji egzaminacyjnej. To właśnie komisja egzaminacyjna odpowiada za prowadzenie postępowania, które poprzedza dopuszczenie do egzaminu (program na telefon). W kompetencjach komisji jest sprawdzenie, czy kandydat na uprawnienia przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, które są niezbędne, aby możliwe było przeprowadzenie procedury nadania uprawnień budowlanych we wnioskowanym zakresie specjalności architektonicznej. Ponadto komisja egzaminacyjna ocenia, czy podane wykształcenie jest odpowiednie czy może tylko pokrewne dla specjalności architektonicznej, a także ocenia praktykę zawodową na podstawie przedstawionych dokumentów (program na egzamin ustny).

Prace komisji podsumowuje protokół

Uprawnienia budowlane architektoniczne

Prace komisji podsumowuje protokół, sporządzany na koniec postępowania kwalifikacyjnego i przekazywany do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. W protokole tym znajdują się informacje o złożonych przez kandydata dokumentach, które podlegały ocenie komisji (promocja 3 w 1). Ponadto są tam też ustalenia dotyczące dalszego postępowania, które prowadzić będzie okręgowa komisja kwalifikacyjna.
Okręgowa komisja kwalifikacyjna jest uprawniona do wystąpienia o przedstawienie projektów, przy których pracował kandydat w ramach swojej praktyki lub o potwierdzenie zakresu wykonywanych prac budowlanych do następujących podmiotów:
• organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• organu nadzoru budowlanego,
• autora projektu,
• inwestora (segregator).
Wzór takiego wystąpienia znajduje się w załączniku nr 8 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (opinie). Za postępowanie kwalifikacyjne należy uiścić opłaty, które są corocznie ustalane i podawane na stronie internetowej Izby Architektów RP oraz na stronach okręgowych izb architektów.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami