Blog

Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane dla elektryków

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane dla elektryków


Uprawnienia budowlane dla elektryków

 

Elektrycy to grupa zawodowa, która może ubiegać się o różnego rodzaju uprawnienia. Jednymi z nich są uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Mogą być nadawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. W zakresie tej specjalności uprawnień budowlanych do wyboru są trzy specjalizacje.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne?

 

Uprawnienia budowlane dla elektryków – specjalności

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Elektrycy mogą uzyskać następujące uprawnienia budowlane:


• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych – upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi,
• w specjalności telekomunikacyjnej – uprawniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą.


W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych wyodrębnione są trzy specjalizacje:


• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45kV,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• trakcje elektryczne.

 

Warunki uzyskania uprawnień budowlanych

 

O nadanie uprawnień budowlanych należy wystąpić do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W ciągu roku o tego rodzaju kwalifikacje stara się kilkaset osób na terenie całego kraju. Według obowiązujących regulacji uprawnienia mogą uzyskać wyłącznie inżynierowie, którzy mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe.


Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest także praktyka zawodowa, która mysi być dostosowana do rodzaju oraz stopnia skomplikowania uprawnień. Praktykę należy odbyć po ukończeniu uczelni wyższej i pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we danej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 15 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 16 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 17
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 18
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 19 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 20 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 21
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 31 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 32 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 33
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 34
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 35 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 36 Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 37
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Motory czyli silniki elektryczne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami