Uprawnienia budowlane dla elektryków


Uprawnienia budowlane dla elektryków

 

Elektrycy to grupa zawodowa, która może ubiegać się o różnego rodzaju uprawnienia. Jednymi z nich są uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Mogą być nadawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. W zakresie tej specjalności uprawnień budowlanych do wyboru są trzy specjalizacje.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne?

 

Uprawnienia budowlane dla elektryków – specjalności

Uprawnienia budowlane pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Elektrycy mogą uzyskać następujące uprawnienia budowlane:


• w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych – upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania pracami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi,
• w specjalności telekomunikacyjnej – uprawniają do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej łącznie z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej z towarzyszącą jej infrastrukturą.


W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych wyodrębnione są trzy specjalizacje:


• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45kV,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• trakcje elektryczne.

 

Warunki uzyskania uprawnień budowlanych

 

O nadanie uprawnień budowlanych należy wystąpić do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W ciągu roku o tego rodzaju kwalifikacje stara się kilkaset osób na terenie całego kraju. Według obowiązujących regulacji uprawnienia mogą uzyskać wyłącznie inżynierowie, którzy mają odpowiednie wykształcenie kierunkowe.


Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest także praktyka zawodowa, która mysi być dostosowana do rodzaju oraz stopnia skomplikowania uprawnień. Praktykę należy odbyć po ukończeniu uczelni wyższej i pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we danej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !