Uprawnienia budowlane dla mistrzów i techników – jaki trzeba mieć zawód

Uprawnienia budowlane dla mistrzów i techników – jaki trzeba mieć zawód


Uprawnienia budowlane w Polsce są dokumentem niezbędnym, aby możliwe było sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Można je uzyskać po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym, odbyciu praktyki zawodowej oraz zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane (program na komputer).

Uprawnienia są dostępne nie tylko dla osób mających wyższe wykształcenie, ale również dla techników i mistrzów, dla których obowiązkowa praktyka zawodowa trwa nieco dłużej. W przypadku każdej specjalności istnieją różne zawody związane z budownictwem uprawniające do jej zdobycia.

Szczegółowy wykaz tych zawodów znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Posiadanie wykształcenia średniego pozwala na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie.

Lista zawodów oraz specjalności


Oto lista zawodów oraz specjalności, które pozwalają zdobyć:
• technik budownictwa, murarz, murarz-tynkarz, cieśla – konstrukcyjno-budowlana,
• technik architekt – architektoniczna (program na telefon),
• technik drogownictwa, budowy dróg, budownictwa kolejowego, budownictwa, dróg i mostów kolejowych – inżynieryjna mostowa,
• technik drogownictwa, dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, dróg i mostów kolejowych, budowy dróg, budownictwa kolejowego – inżynieryjna drogowa (program egzamin ustny),
• technik elektryk urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego lub technik automatyka sterowania ruchem kolejowym – inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa kolejowego lub dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych – inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (opinie o programie),
• technik budownictwa, inżynierii środowiska i melioracji, budownictwa wodnego lub wodnomelioracyjnego, melioracji wodnych – inżynieryjna hydrotechniczna (segregator aktów prawnych),
• technik inżynierii sanitarnej, urządzeń sanitarnych, energetyk, inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci i instalacji sanitarnych, budownictwa wodnego, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacji gazowych, sieci gazowych, sieci cieplnych, sieci wodnych i kanalizacyjnych lub sieci i instalacji urządzeń sanitarnych – instalacyjna sanitarna,
• technik telekomunikacji – instalacyjna telekomunikacyjna,
• elektryk, technik elektryk, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego – instalacyjna elektryczna (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !