Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?


Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest łatwe, ponieważ jest to proces trwający wiele lat. Jego pierwszym etapem jest odpowiednie wykształcenie, czyli wybór kierunku, który będzie odpowiedni dla konkretnej specjalności uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?

Następnie konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która musi przebiegać pod nadzorem osoby mającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności zgodnej z wybraną przez praktykanta. Praktykę trzeba w odpowiedni sposób udokumentować, zgodnie z obowiązującymi przepisami (program na komputer). Obecnie potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej ma formę oświadczenia, które musi być potwierdzone przez osobę nadzorującą praktyki (program na telefon).

Wykształcenie oraz praktyka to dwa niezbędne wymogi, aby móc złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Składa się go do właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata okręgowej izby samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów w zależności od wybranej specjalności uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że pod uwagę bierze się faktyczne miejsce zamieszkania kandydata, a nie miejsce zameldowania (program egzamin ustny). Warto jednak zapytać wcześniej w swojej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, jaka jest interpretacja przepisów w tej kwestii, ponieważ w niektórych komisjach wymagane jest posiadanie meldunku tymczasowego (opinie o programie).

Terminy


Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne, a część pisemna egzaminu odbywa się w każdej izbie w tym samym dniu i czasie. Dopiero po zakończeniu pisemnej części egzaminu przeprowadzane są egzaminy ustne – ich terminy ustalane są po ogłoszeniu wyników części pisemnej (segregator aktów prawnych). Terminy, w których przyjmowane są wnioski, ustalane są przez każdą izbę indywidualnie. Należy pamiętać, że każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień oraz odrębne wymagania w zakresie załączników, jakie należy dołączyć do wniosku. W niektórych izbach dozwolone jest składanie wniosków za pośrednictwem poczty. Jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem jest osobiste złożenie wniosku, ponieważ dzięki temu w razie wątpliwości można dokonać korekty danych (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !