Blog

16.06.2019

Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?


Zdobycie uprawnień budowlanych nie jest łatwe, ponieważ jest to proces trwający wiele lat. Jego pierwszym etapem jest odpowiednie wykształcenie, czyli wybór kierunku, który będzie odpowiedni dla konkretnej specjalności uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia budowlane – jak je zdobyć?

Następnie konieczne jest odbycie praktyki zawodowej, która musi przebiegać pod nadzorem osoby mającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności zgodnej z wybraną przez praktykanta. Praktykę trzeba w odpowiedni sposób udokumentować, zgodnie z obowiązującymi przepisami (program na komputer). Obecnie potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej ma formę oświadczenia, które musi być potwierdzone przez osobę nadzorującą praktyki (program na telefon).

Wykształcenie oraz praktyka to dwa niezbędne wymogi, aby móc złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Składa się go do właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata okręgowej izby samorządu zawodowego, np. inżynierów lub architektów w zależności od wybranej specjalności uprawnień. Należy przy tym pamiętać, że pod uwagę bierze się faktyczne miejsce zamieszkania kandydata, a nie miejsce zameldowania (program egzamin ustny). Warto jednak zapytać wcześniej w swojej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, jaka jest interpretacja przepisów w tej kwestii, ponieważ w niektórych komisjach wymagane jest posiadanie meldunku tymczasowego (opinie o programie).

Terminy


Każdego roku odbywają się dwie sesje egzaminacyjne, a część pisemna egzaminu odbywa się w każdej izbie w tym samym dniu i czasie. Dopiero po zakończeniu pisemnej części egzaminu przeprowadzane są egzaminy ustne – ich terminy ustalane są po ogłoszeniu wyników części pisemnej (segregator aktów prawnych). Terminy, w których przyjmowane są wnioski, ustalane są przez każdą izbę indywidualnie. Należy pamiętać, że każda izba ma własny wzór wniosku o nadanie uprawnień oraz odrębne wymagania w zakresie załączników, jakie należy dołączyć do wniosku. W niektórych izbach dozwolone jest składanie wniosków za pośrednictwem poczty. Jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem jest osobiste złożenie wniosku, ponieważ dzięki temu w razie wątpliwości można dokonać korekty danych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami