Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna kolejowa

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą następujących obiektów budowlanych (promocja 3 w 1):

Uprawnienia budowlane - kolejowe

• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe (program egzamin ustny),
• inne obiekty, o których można w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym związanym z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym – szczegóły określają przepisy w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (program na komputer).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą stacji kolejowych, linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz wszelkich innych budowli kolejowych odpowiadających warunkom technicznym dotyczącym budowli kolejowych i ich usytuowania – wyjątkiem są linie kolejowe, które przystosowane są do prędkości przekraczających 200 km/h (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą obiektów budowlanych, które związane są z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym oraz z usytuowaniem takich obiektów, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (opinie o programie).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą stacji, które wyposażone są w więcej niż 50 rozjazdów oraz linii kolejowych, które posiadają blokady samoczynne (segregator aktów prawnych). Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu uprawnień kolejowych znajdują się w przepisach budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !