Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna kolejowa

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą następujących obiektów budowlanych (promocja 3 w 1):

Uprawnienia budowlane - kolejowe

• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe (program egzamin ustny),
• inne obiekty, o których można w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym związanym z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym – szczegóły określają przepisy w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (program na komputer).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą stacji kolejowych, linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz wszelkich innych budowli kolejowych odpowiadających warunkom technicznym dotyczącym budowli kolejowych i ich usytuowania – wyjątkiem są linie kolejowe, które przystosowane są do prędkości przekraczających 200 km/h (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą obiektów budowlanych, które związane są z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym oraz z usytuowaniem takich obiektów, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (opinie o programie).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą stacji, które wyposażone są w więcej niż 50 rozjazdów oraz linii kolejowych, które posiadają blokady samoczynne (segregator aktów prawnych). Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu uprawnień kolejowych znajdują się w przepisach budowlanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami