Blog

28.04.2019

Uprawnienia budowlane - kolejowe

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – specjalność inżynieryjna kolejowa

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą następujących obiektów budowlanych (promocja 3 w 1):

Uprawnienia budowlane - kolejowe

• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe (program egzamin ustny),
• inne obiekty, o których można w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym związanym z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym – szczegóły określają przepisy w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (program na komputer).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych w ograniczonym zakresie do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi dotyczą stacji kolejowych, linii kolejowych, bocznic kolejowych oraz wszelkich innych budowli kolejowych odpowiadających warunkom technicznym dotyczącym budowli kolejowych i ich usytuowania – wyjątkiem są linie kolejowe, które przystosowane są do prędkości przekraczających 200 km/h (program na telefon).

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienie budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń dotyczą obiektów budowlanych, które związane są z urządzeniami zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym oraz z usytuowaniem takich obiektów, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych dla budowli kolejowych i ich usytuowania (opinie o programie).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie nie dotyczą stacji, które wyposażone są w więcej niż 50 rozjazdów oraz linii kolejowych, które posiadają blokady samoczynne (segregator aktów prawnych). Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zakresu uprawnień kolejowych znajdują się w przepisach budowlanych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami