Uprawnienia budowlane po technikum


Uprawnienia budowlane


Reklama: Na naszym portalu www.uprawnienia-budowlane.pl znajdą Państwo kompletne oprogramowanie przygotowujące w 100% do egzaminu na uprawnienia budowlane. Teraz możesz sprawdzić nasze wersje demonstracyjne programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli chcesz sprawdzić opinie poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili info po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Promocje znajdziesz na stronie - tutaj. Sprawdź również PROGRAM EGZAMIN USTNY 2018.

Nie wszystkie uprawnienia budowlane są przyznawane osobom z wyższym wykształceniem. Prawo budowlane dopuszcza przyznanie uprawnień dla osób z wykształceniem średnim technicznym lub mistrzów. Zatem jak zdobyć uprawnienia budowlane bez tytułu magistra lub inżyniera przed nazwiskiem?

Osoba, po technikum może ubiegać się o przyznanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Poza tytułem technika, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień powinien mieć udokumentowaną co najmniej czteroletnią praktykę zawodową na budowie.

Aby móc rozpocząć praktykę zawodową, tak niezbędną do otrzymania uprawnień, należy brać czynny udział w robotach budowlanych w zakresie specjalności, o którą technik chce się ubiegać. Zatem jeśli technik architekt ubiega się o uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie, musi znaleźć zatrudnienie na budowie jako architekt, pomoc architekta. Dodatkowo osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu musi znaleźć opiekuna praktyki, który będzie sprawował nad wykonywaną przez nią pracą nadzór merytoryczny. Po zakończeniu okresu praktyki opiekun musi potwierdzić wykonywanie pracy przez swojego podopiecznego w formie pisemnej. Zaświadcza on też o ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień. Kto może zostać opiekunem? Opiekun musi posiadać stosowne uprawnienia w nieograniczonym zakresie ze specjalności o takim sami profilu, o który ubiega się technik. Ponadto opiekun musi być osobą wpisaną do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Technik po skompletowaniu wymaganych dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, składa chęć uzyskania uprawnień do PIIB. Izba przystępuje do dwu etapowego postępowania kwalifikacyjnego, które sprawdza prawdziwość posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Kandydat, który pozytywnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne zapraszanym jest na egzamin z zawodu. Jeśli technik zda egzamin, otrzymuje certyfikat uprawniający go do nadzorowania robót w ograniczonym zakresie. Certyfikat nabiera mocy urzędowej po wpisaniu na listę członków PIIB.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !