Blog

Prostowanie stali zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane po technikum

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane po technikum


Uprawnienia budowlane


Reklama: Na naszym portalu www.uprawnienia-budowlane.pl znajdą Państwo kompletne oprogramowanie przygotowujące w 100% do egzaminu na uprawnienia budowlane. Teraz możesz sprawdzić nasze wersje demonstracyjne programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli chcesz sprawdzić opinie poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili info po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Promocje znajdziesz na stronie - tutaj. Sprawdź również PROGRAM EGZAMIN USTNY 2018.

Nie wszystkie uprawnienia budowlane są przyznawane osobom z wyższym wykształceniem. Prawo budowlane dopuszcza przyznanie uprawnień dla osób z wykształceniem średnim technicznym lub mistrzów. Zatem jak zdobyć uprawnienia budowlane bez tytułu magistra lub inżyniera przed nazwiskiem?

Osoba, po technikum może ubiegać się o przyznanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. Poza tytułem technika, osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień powinien mieć udokumentowaną co najmniej czteroletnią praktykę zawodową na budowie.

Aby móc rozpocząć praktykę zawodową, tak niezbędną do otrzymania uprawnień, należy brać czynny udział w robotach budowlanych w zakresie specjalności, o którą technik chce się ubiegać. Zatem jeśli technik architekt ubiega się o uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie, musi znaleźć zatrudnienie na budowie jako architekt, pomoc architekta. Dodatkowo osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu musi znaleźć opiekuna praktyki, który będzie sprawował nad wykonywaną przez nią pracą nadzór merytoryczny. Po zakończeniu okresu praktyki opiekun musi potwierdzić wykonywanie pracy przez swojego podopiecznego w formie pisemnej. Zaświadcza on też o ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności uprawnień. Kto może zostać opiekunem? Opiekun musi posiadać stosowne uprawnienia w nieograniczonym zakresie ze specjalności o takim sami profilu, o który ubiega się technik. Ponadto opiekun musi być osobą wpisaną do rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Technik po skompletowaniu wymaganych dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe, składa chęć uzyskania uprawnień do PIIB. Izba przystępuje do dwu etapowego postępowania kwalifikacyjnego, które sprawdza prawdziwość posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Kandydat, który pozytywnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne zapraszanym jest na egzamin z zawodu. Jeśli technik zda egzamin, otrzymuje certyfikat uprawniający go do nadzorowania robót w ograniczonym zakresie. Certyfikat nabiera mocy urzędowej po wpisaniu na listę członków PIIB.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Prostowanie stali zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Prostowanie stali zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Prostowanie stali zdjęcie nr 15 Prostowanie stali zdjęcie nr 16 Prostowanie stali zdjęcie nr 17
Prostowanie stali zdjęcie nr 18
Prostowanie stali zdjęcie nr 19 Prostowanie stali zdjęcie nr 20 Prostowanie stali zdjęcie nr 21
Prostowanie stali zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prostowanie stali zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prostowanie stali zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prostowanie stali zdjęcie nr 31 Prostowanie stali zdjęcie nr 32 Prostowanie stali zdjęcie nr 33
Prostowanie stali zdjęcie nr 34
Prostowanie stali zdjęcie nr 35 Prostowanie stali zdjęcie nr 36 Prostowanie stali zdjęcie nr 37
Prostowanie stali zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prostowanie stali zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prostowanie stali zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami