Blog

06.11.2019

Uprawnienia budowlane – przez kogo mogą być nadawane?

Uprawnienia budowlane – przez kogo mogą być nadawane?

Uprawnienia budowlane – przez kogo mogą być nadawane?


Historia samodzielnych funkcji technicznych w Polsce, czyli uprawnień budowlanych, rozpoczęła się w roku 1928.

To właśnie wtedy wydano rozporządzenie, które dotyczyło zabudowań osiedli. Określono w nim, iż osoby pełniące najważniejsze funkcje w budownictwie, muszą posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Obecnie uprawnieniami nazywa się decyzję administracyjną, którą wydają komisje kwalifikacyjne samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku w okręgowych izbach inżynierów lub architektów (program na telefon).

W zależności od wykształcenia, praktyki zawodowej oraz własnych preferencji, kandydaci mogą wybrać jedną z następujących specjalności uprawnień budowlanych:
• architektoniczną (program egzamin ustny),
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną hydrotechniczną,
• inżynieryjną wyburzeniową,
• inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia mogą być nadane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi (segregator aktów prawnych). Ponadto ich zakres może być ograniczony lub bez ograniczeń. Każda specjalność cieszy się zainteresowaniem, choć zdecydowanie najczęściej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, która jest bardzo uniwersalna. Po uzyskaniu dowolnej ze specjalności można pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli pracować np. w biurze projektowym, kierować budową lub robotami budowlanymi, czy pełnić funkcję inspektora nadzoru. W Polsce uprawnienia budowlane są niezbędne, aby pełnić powyższe funkcje (promocja 3  w 1). Osoby, które je posiadają, mogą zatrudnić się w biurze projektowym czy firmie budowlanej, a także założyć własną działalność.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami