Uprawnienia budowlane – przez kogo mogą być nadawane?

Uprawnienia budowlane – przez kogo mogą być nadawane?


Historia samodzielnych funkcji technicznych w Polsce, czyli uprawnień budowlanych, rozpoczęła się w roku 1928.

To właśnie wtedy wydano rozporządzenie, które dotyczyło zabudowań osiedli. Określono w nim, iż osoby pełniące najważniejsze funkcje w budownictwie, muszą posiadać uprawnienia budowlane (program na komputer). Obecnie uprawnieniami nazywa się decyzję administracyjną, którą wydają komisje kwalifikacyjne samorządów zawodowych inżynierów lub architektów. Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się dwa razy w roku w okręgowych izbach inżynierów lub architektów (program na telefon).

W zależności od wykształcenia, praktyki zawodowej oraz własnych preferencji, kandydaci mogą wybrać jedną z następujących specjalności uprawnień budowlanych:
• architektoniczną (program egzamin ustny),
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną hydrotechniczną,
• inżynieryjną wyburzeniową,
• inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie o programie).

Uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi

Uprawnienia mogą być nadane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi (segregator aktów prawnych). Ponadto ich zakres może być ograniczony lub bez ograniczeń. Każda specjalność cieszy się zainteresowaniem, choć zdecydowanie najczęściej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana, która jest bardzo uniwersalna. Po uzyskaniu dowolnej ze specjalności można pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli pracować np. w biurze projektowym, kierować budową lub robotami budowlanymi, czy pełnić funkcję inspektora nadzoru. W Polsce uprawnienia budowlane są niezbędne, aby pełnić powyższe funkcje (promocja 3  w 1). Osoby, które je posiadają, mogą zatrudnić się w biurze projektowym czy firmie budowlanej, a także założyć własną działalność.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !