Blog

19.06.2019

Uprawnienia budowlane – specjalności, rodzaje i zakresy

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – specjalności, rodzaje i zakresy


Delegacje ustawowe dotyczące uprawnień budowlanych znajdują się w ustawie prawo budowlane oraz związanych z nią rozporządzeniach. Istnieję dwa podstawowe rodzaje uprawnień – do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania (https://uprawnienia-budowlane.pl). Inżynier może posiadać jeden z tych rodzajów lub oba, czyli do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi łącznie. Na pewno jest to najbardziej uniwersalny rodzaj uprawnień. Ponadto każdy rodzaj uprawnień może być wydany w zakresie nieograniczonym lub ograniczonym – wymogi uzyskania poszczególnych rodzajów i zakresów uprawnień są zróżnicowane.

Uprawnienia budowlane – specjalności, rodzaje i zakresy

Inżynier, który posiada uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, może w ramach swojej specjalności oraz rodzaju uprawnień pełnić takie funkcje w stosunku do każdego obiektu (program na komputer). Jeśli jednak uprawnienia są w zakresie ograniczonym, to inżynier może w ramach swojej specjalności oraz rodzaju pełnić te funkcje tylko dla obiektów, które mają typową konstrukcję i są niewielkie – szczegółowe informacje znajdują się w przepisach. W przypadku uprawnień bez ograniczeń wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia oraz odbytej praktyki zawodowej są znacznie większe niż w przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym. Większa jest również ilość pytań na egzaminie na uprawnienia budowlane (program na telefon).

Do wyboru są różne specjalności uprawnień budowlanych, przy czym najchętniej wybierana jest specjalność konstrukcyjno-budowlana. Ponadto do wyboru jest specjalność architektoniczna, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna drogowa, inżynieryjna kolejowa, inżynieryjna hydrotechniczna i inżynieryjna wyburzeniowa (program egzamin ustny). Ponadto do wyboru są specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych (segregator aktów prawnych).

Bardzo ważne zasady


Bardzo ważne zasady dotyczące nadawania uprawnień budowlanych to:
• koszt postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane ponosi osoba, która ubiega się nadanie uprawnień,
• uprawnienia mogą być nadane tylko osobie fizycznej,
inny tryb nadawania uprawnień niż w prawie budowlanym możliwy jest w przypadku umów międzynarodowych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami