Uprawnienia budowlane – statystyki 2018


W dniu 3 kwietnia 2019 roku odbyło się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W jego trakcie omówiona została działalność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (program na komputer). Ponadto zostały udostępnione statystyki związane z przyznawaniem uprawnień budowlanych w roku 2018. Wynika z nich, że w ciągu dwóch sesji egzaminacyjnych do części testowej egzaminu przystąpiło łącznie 7144 kandydatów.

Uprawnienia budowlane – statystyki 2018

Spośród tych wszystkich osób pozytywny wynik otrzymało 5928 osób – oznacza to, że zdawalność wyniosła 83% (program na telefon). Do egzaminów ustnych łącznie przystąpiło osób 7689, z czego część stanowili kandydaci, którzy zdawali egzamin poprawkowy z poprzednich sesji egzaminacyjnych. Spośród wszystkich kandydatów pozytywny wynik udało się otrzymać 5759 osobom, czyli zdawalność na egzaminie ustnym wyniosła 75% (program egzamin ustny).

W roku 2018 po pomyślnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego do uprawnień budowlanych, łącznie z egzaminem, uprawnienia budowlane zostały nadane 5758 osobom. Biorąc pod uwagę specjalności najwięcej nowych uprawnień budowlanych zostało nadane w następujących specjalnościach:
• specjalność konstrukcyjno-budowlana – 45% wszystkich uprawnień, czyli 2600 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych,
• specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 18% wszystkich uprawnień, czyli 1074 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (opinie o programie).

Kwalifikacje zawodowe


Według Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zauważalne jest obniżenie poziomu wiedzy wśród inżynierów, którzy przystępują do egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Zwiększa się również liczba osób, które przystępując do egzaminów poprawkowych. W całym roku 2018 tytuł rzeczoznawcy budowlanego został nadany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną zaledwie 31 osobom. Kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Polski zostały nadane 17 wnioskującym – wśród nich były m.in. osoby, które uzyskały uprawnienia budowlane w innych krajach Unii Europejskiej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !