Blog

12.08.2019

Uprawnienia budowlane w obowiązującym prawie

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w obowiązującym prawie


Ustawa Prawo budowlane obowiązujące od 1994 roku, przy czym w roku 2019 wprowadzono do niej nowelizację. To właśnie na tej ustawie opiera się obecnie prowadzenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). W ciągu lat obowiązywania ustawy pojawiły się nowe definicje samodzielnej funkcji technicznej oraz jej rodzajów.

Uprawnienia budowlane w obowiązującym prawie

Obecnie zalicza się do niej:
• projektowanie i sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• kierowanie budową,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych i pełnienie nadzoru oraz kontroli technicznej nad ich wytwarzaniem,
• wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli nad stanem technicznym obiektów budowlanych,
• rzeczoznawstwo budowlane (program na telefon).

Uprawnienia budowlane są nadawane na drodze administracyjnej decyzji. Do roku 2002 decyzje te wydawali wojewodowie, natomiast od roku 2003 odpowiadają za to samorządy zawodowe inżynierów oraz samorządy zawodowe architektów. Początkowo wyodrębniano zaledwie 5 specjalności uprawnień budowlanych, natomiast obecnie jest ich nieco więcej:
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (program egzamin ustny),
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna wyburzeniowa,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie o programie).

Zmiany w przepisach


Zmiany w przepisach obejmowały także wykształcenie osób, które chciały przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych). Do 2014 roku o uprawnienia budowlane nie mogły starać się osoby mające tytuł technika budownictwa lub mistrza w branży budowlanej. Co więcej, inżynierowie, którzy nie mieli tytułu magistra, mieli możliwość starania się wyłącznie o uprawnienia w ograniczonym zakresie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami