Blog

28.03.2019

Uprawnienia budowlane w Polsce

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w Polsce

W Polsce historia uprawnień budowlanych rozpoczęła się w roku 1928, kiedy to wydano rozporządzenie związane z zabudowywaniem osiedli oraz obowiązku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, które pełnią główne funkcje w budownictwie (program na komputer). Współcześnie uprawnienia budowlane mają postać decyzji administracyjnej, która wydawana jest przez komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego inżynierów lub architektów. Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku przez izby – dla specjalności architektonicznej jest to Izba Architektów, a dla innych specjalności Izba Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Polsce

Egzaminy na uprawnienia budowlane są przeprowadzane w różnych specjalnościach (program na egzamin ustny). W zależności od posiadanego wykształcenia oraz odbytych praktyk kandydat może starać się o uprawnienia w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej lub instalacyjnej sanitarnej. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się specjalność wyburzeniowa, ponieważ uprawnienia do wyburzania obiektów budowlanych daje również specjalność konstrukcyjno-budowlana (promocja 3 w 1). Co więcej, daje ona również prawo do nadzorowania prac przy innych obiektach.
Każda ze specjalności jest ważna, ponieważ każda daje możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby mające uprawnienia mogą, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, pracować w biurach projektowych, na budowach, w jednostkach samorządowych, a nawet w różnego rodzaju instytucjach naukowych (segregator). W Polsce uprawnienia ma ponad 100 tysięcy osób, przy czym połowa z nich jest wyspecjalizowana w budownictwie ogólnym, czyli posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (opinie). Uprawnienia mogą uzyskać osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły określoną w przepisach praktykę zawodową. Zawód inżyniera budownictwa jest jednym z zawodów zaufania publicznego.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami