Uprawnienia budowlane w Polsce

W Polsce historia uprawnień budowlanych rozpoczęła się w roku 1928, kiedy to wydano rozporządzenie związane z zabudowywaniem osiedli oraz obowiązku posiadania uprawnień budowlanych przez osoby, które pełnią główne funkcje w budownictwie (program na komputer). Współcześnie uprawnienia budowlane mają postać decyzji administracyjnej, która wydawana jest przez komisję kwalifikacyjną samorządu zawodowego inżynierów lub architektów. Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku przez izby – dla specjalności architektonicznej jest to Izba Architektów, a dla innych specjalności Izba Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Egzaminy na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Polsce

Egzaminy na uprawnienia budowlane są przeprowadzane w różnych specjalnościach (program na egzamin ustny). W zależności od posiadanego wykształcenia oraz odbytych praktyk kandydat może starać się o uprawnienia w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, inżynieryjnej wyburzeniowej, instalacyjnej elektrycznej, instalacyjnej telekomunikacyjnej lub instalacyjnej sanitarnej. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się specjalność wyburzeniowa, ponieważ uprawnienia do wyburzania obiektów budowlanych daje również specjalność konstrukcyjno-budowlana (promocja 3 w 1). Co więcej, daje ona również prawo do nadzorowania prac przy innych obiektach.
Każda ze specjalności jest ważna, ponieważ każda daje możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoby mające uprawnienia mogą, w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień, pracować w biurach projektowych, na budowach, w jednostkach samorządowych, a nawet w różnego rodzaju instytucjach naukowych (segregator). W Polsce uprawnienia ma ponad 100 tysięcy osób, przy czym połowa z nich jest wyspecjalizowana w budownictwie ogólnym, czyli posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (opinie). Uprawnienia mogą uzyskać osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły określoną w przepisach praktykę zawodową. Zawód inżyniera budownictwa jest jednym z zawodów zaufania publicznego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !