Blog

30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

Uprawnienia inżynieryjne hydrotechniczne to samodzielna specjalność, dawniej wchodząca w zakres specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wraz z nowelizacją ustawy związanej z prawem budowlanym, w 2014 roku weszło w życie rozporządzenie dotyczące ustalenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona: Egzamin na uprawnienia budowlane jest to jeden z najtrudniejszych egzaminów jaki czeka inżyniera budowy lub projektanta konstruktora lub architekta. Korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer stacjonarny oraz w wersji na tablet przygotujesz się do tego egzaminu. Poprzedni uzytkownicy, którzy nam zaufali i korzystali z naszego programu zostawili info w zakładce opinie o programie. Opcją dodatkową w wyżej wymienionych wersjach programu jest program egzamin ustny, z którym przygotujesz się do części ustnej. Zobacz jakie mamy pakiety promocyjne 3 w 1.

Zakres uprawnień hydrotechnicznych

W przypadku braku ograniczeń, specjalność inżynieryjna hydrotechniczna uprawnia posiadacza do wykonywania projektów obiektów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie hydrotechnicznych budowli morskich tymczasowych i stałych. Spełnione muszą być wszystkie warunki techniczne odpowiadające budowlom technicznym oraz ich usytuowaniu, a także przepisy z tym związane. Dotyczy to obiektów takich jak śródlądowe i morskie budowle hydrotechniczne, melioracje wodne czy obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków. W zakresie ograniczonym, uprawnienia budowlane w zakresie specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej pozwalają posiadaczowi na projektowanie obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi dotyczącymi budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności. W przypadku budowli morskich dotyczy to IV klasy obszaru chronionego, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, oraz usytuowania tego typu obiektów.

Wymagania dotyczące wykształcenia i praktyki

Aby uzyskać uprawnienia budowlane z zakresu specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, konieczne jest ukończenie odpowiedniego lub pokrewnego kierunku studiów, bądź też uzyskanie tytułu mistrza lub technika zawodowego w konkretnym zawodzie. Niezbędne jest także odbycie praktyki zawodowej. Aby uzyskać możliwość swobodnego sporządzania projektów oraz kierowania robotami budowlanymi, konieczne jest ukończenie studiów drugiego stopnia na jednym z kierunków: budownictwo hydrotechniczne, melioracja, budownictwo, inżynieria środowiska lub inżynieria i gospodarka wodna. Oprócz tego niezbędne jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz odbycie praktyki półtorarocznej na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami