Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej mogą dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym. Podobnie jak w przypadku innych specjalności możliwe jest uzyskanie uprawnień bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Każda specjalność daje nieco inne możliwości.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w takich obiektach budowlanych jak:


• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle.


Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach o warunkach technicznych, jakim podlegają budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.


Uprawnienia w ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w takich obiektach jak stacje, bocznice kolejowe, linie olejowe oraz inne budowle, z wyjątkiem linii kolejowych przeznaczonych do poruszania się pociągów o prędkościach większych niż 200km/h.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym bez ograniczeń upoważnia do projektowania obiektów oraz kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów budowlanych w zakresie zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym. Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania.


Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej inżynieryjnej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie dają podobne upoważnienia jak uprawnienia bez ograniczeń, z wyjątkiem stacji, które są wyposażone w ponad 50 linii kolejowych i rozjazdów w zakresie blokad samoczynnych.

 

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !