Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej mogą dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym. Podobnie jak w przypadku innych specjalności możliwe jest uzyskanie uprawnień bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Każda specjalność daje nieco inne możliwości.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w takich obiektach budowlanych jak:


• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle.


Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach o warunkach technicznych, jakim podlegają budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.


Uprawnienia w ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w takich obiektach jak stacje, bocznice kolejowe, linie olejowe oraz inne budowle, z wyjątkiem linii kolejowych przeznaczonych do poruszania się pociągów o prędkościach większych niż 200km/h.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym bez ograniczeń upoważnia do projektowania obiektów oraz kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów budowlanych w zakresie zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym. Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania.


Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej inżynieryjnej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie dają podobne upoważnienia jak uprawnienia bez ograniczeń, z wyjątkiem stacji, które są wyposażone w ponad 50 linii kolejowych i rozjazdów w zakresie blokad samoczynnych.

 

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !