Blog

Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej mogą dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym. Podobnie jak w przypadku innych specjalności możliwe jest uzyskanie uprawnień bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Każda specjalność daje nieco inne możliwości.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych

 

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych bez ograniczeń można projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w takich obiektach budowlanych jak:


• stacje,
• linie kolejowe,
• bocznice kolejowe,
• inne budowle.


Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach o warunkach technicznych, jakim podlegają budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym.


Uprawnienia w ograniczonym zakresie upoważniają do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi w takich obiektach jak stacje, bocznice kolejowe, linie olejowe oraz inne budowle, z wyjątkiem linii kolejowych przeznaczonych do poruszania się pociągów o prędkościach większych niż 200km/h.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowanie ruchem kolejowym bez ograniczeń upoważnia do projektowania obiektów oraz kierowania robotami budowlanymi dotyczącymi obiektów budowlanych w zakresie zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym. Szczegółowe informacje znajdują się w przepisach w sprawie warunków technicznych wymaganych dla budowli kolejowych i ich usytuowania.


Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej inżynieryjnej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w ograniczonym zakresie dają podobne upoważnienia jak uprawnienia bez ograniczeń, z wyjątkiem stacji, które są wyposażone w ponad 50 linii kolejowych i rozjazdów w zakresie blokad samoczynnych.

 

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 15 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 16 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 17
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 18
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 19 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 20 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 21
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 31 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 32 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 33
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 34
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 35 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 36 Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 37
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Bez uprawnień budowlanych nie można pełnić kierowniczej funkcji zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami