Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

Uprawnienia budowane w specjalności inżynieryjnej mostowej można otrzymać w różnym zakresie (program na komputer). Inżynier posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi może projektować lub kierować robotami budowlanymi przy następujących obiektach:
• drogowe obiekty inżynierskie zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, np. mosty, przepusty, wiadukty, ściany oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych oraz tunele linowe w rozumieniu warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać zarówno te obiekty, jak i ich usytuowanie (program na telefon).

Jednoprzęsłowe obiekty mostowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej dodatkowo dają też prawo do obliczania światła przepustów i mostów (program na egzamin ustny).
Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej do kierowania robotami budowlanymi lub projektowania uprawniają do prac związanych z następującymi obiektami budowlanymi:
• przepusty,
• jednoprzęsłowe obiekty mostowe, zgodnie z definicją znajdującą się w przepisach o drogach publicznych oraz warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Przęsło musi być wykonane z zastosowaniem prefabrykatów, a jego rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Obiekt musi też być posadowiony na stabilnym gruncie (promocja 3 w 1).
Do uzyskania uprawnień do projektowania bez ograniczeń konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na odpowiednim dla danej specjalności kierunku, odbycie trwającej rok praktyki przy sporządzaniu projektów i roczne praktyki na budowie (segregator). Do projektowania w ograniczonym zakresie uprawnienia są nieco mniej rygorystyczne – wymagane są studia II stopnia na kierunku pokrewnym lub studia I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności. Praktyka przy projektach i przy pracach na budowie musi trwać rok. W przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi wymagania są podobne, leczy wystarczające jest odbycie praktyki na budowie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !