Blog

02.08.2019

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla technika budownictwa

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla technika budownictwa

Tytuł technika budownictwa daje możliwość starania się o uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (program na komputer). Do wyboru są różne specjalności uprawnień, a do ich uzyskania niezbędne jest odpowiednie wykształcenie, praktyka zawodowa oraz zdanie egzaminu. Technik, który posiada uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej może kierować robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu, którego kubatura wynosi do 1000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej (program na telefon).

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla technika budownictwa

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej ograniczeń jest nieco więcej. Otóż dają one prawo do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektów o kubaturze do 1000 m3 oraz wysokości do 12 m (program egzamin ustny). Dodatkowe wymagania to:
• do 3 kondygnacji naziemnych,
• wysokość kondygnacji do 4,8 m,
• posadowienie do 3 m poniżej poziomu terenu,
• posadowienie na stabilnym gruncie nośnym,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m,
• wysięg wsporników do 2 m,
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• brak konieczności uwzględniania wpływu górniczej eksploatacji (opinie o programie).

Technik budownictwa posiadający uprawnienia mostowe może kierować robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie przepustów i jednoprzęsłowych obiektów mostowych, których przęsła wykonane są z zastosowanie prefabrykatów, a ich rozpiętość nie przekracza 21 m. Ponadto most musi być posadowiony na stabilnym gruncie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia drogowe dla technika budownictwa dają możliwość kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg lokalnych i dojazdowych, a także dróg wewnętrznych. Technik może również kierować robotami budowlanymi w zakresie dróg na terenie lotniska, jeśli nie są one przeznaczone dla postoju i ruchu statków powietrznych (promocja 3  w 1).
Technik mający uprawnienia sanitarne może kierować robotami budowlanymi w obiektach o kubaturze poniżej 1000 m3. W przypadku uprawnień elektrycznych możliwe jest kierowanie robotami budowlanymi w zakresie instalacji i przyłączy, których napięcie nie przekracza 1kV.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami