Uprawnienia kolejowe 2019

 

Uprawnienia kolejowe 2019

15 kwietnia 2019 roku opublikowano nowelizację prawa budowlanego (program na komputer). Jej podstawowym celem było naprawienie przepisów dotyczących uprawnień budowlanych – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego były one niezgodne z prawem. Ponadto nowelizacja wprowadziła pewne formalne zmiany w klasyfikacji i nazewnictwie uprawnień budowlanych kolejowych (program na telefon). Oficjalna definicja uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej była w przepisach dość skomplikowana, a do tego pozostawała w sprzeczności z logiką. W ustawie Prawo budowlane dokładnie wymienione wszystkie dostępne specjalności uprawnień budowlanych. Znalazły się tam uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez żadnych dodatkowych podziałów (program egzamin ustny).

 Z kolei w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie specjalność kolejową podzielono na dwa zupełnie odmienne zakresy, czyli na specjalność kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalność kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Co więcej, dla każdego zakresu wskazano zupełnie różne kierunku studiów odpowiednich oraz pokrewnych, co de facto oznaczało, że tak naprawdę istnieją dwie odrębne specjalności kolejowe, o czym nie było mowy w prawie budowlanym (opinie o programie). 

Samorządy zawodowe inżynierów


W wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano, że rozporządzenie jest w tym zakresie niezgodne z ustawą Prawo budowlane (segregator aktów prawnych).
Od 15 kwietnia 2019 roku w ustawie Prawo budowlane formalnie znajduje się zapis wprowadzający następujące specjalności uprawnień budowlanych kolejowych:
• specjalność kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• specjalność kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym (promocja 3  w 1).
Dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy ujednolicono prawne unormowanie specjalności kolejowej w obowiązujących przepisach. Nadal nie ma jednak pewności, jakie będą losy osób, który nadano uprawnienia budowlane kolejowe przed zmianą przepisów. Samorządy zawodowe inżynierów nie odniosły się jeszcze do tej kwestii, ale unieważnienie uprawnień jest raczej mało prawdopodobne.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !