Blog

13.09.2019

Uprawnienia kolejowe 2019

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia kolejowe 2019

 

Uprawnienia kolejowe 2019

15 kwietnia 2019 roku opublikowano nowelizację prawa budowlanego (program na komputer). Jej podstawowym celem było naprawienie przepisów dotyczących uprawnień budowlanych – zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego były one niezgodne z prawem. Ponadto nowelizacja wprowadziła pewne formalne zmiany w klasyfikacji i nazewnictwie uprawnień budowlanych kolejowych (program na telefon). Oficjalna definicja uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej była w przepisach dość skomplikowana, a do tego pozostawała w sprzeczności z logiką. W ustawie Prawo budowlane dokładnie wymienione wszystkie dostępne specjalności uprawnień budowlanych. Znalazły się tam uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez żadnych dodatkowych podziałów (program egzamin ustny).

 Z kolei w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie specjalność kolejową podzielono na dwa zupełnie odmienne zakresy, czyli na specjalność kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalność kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Co więcej, dla każdego zakresu wskazano zupełnie różne kierunku studiów odpowiednich oraz pokrewnych, co de facto oznaczało, że tak naprawdę istnieją dwie odrębne specjalności kolejowe, o czym nie było mowy w prawie budowlanym (opinie o programie). 

Samorządy zawodowe inżynierów


W wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym uznano, że rozporządzenie jest w tym zakresie niezgodne z ustawą Prawo budowlane (segregator aktów prawnych).
Od 15 kwietnia 2019 roku w ustawie Prawo budowlane formalnie znajduje się zapis wprowadzający następujące specjalności uprawnień budowlanych kolejowych:
• specjalność kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• specjalność kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym (promocja 3  w 1).
Dzięki wejściu w życie nowelizacji ustawy ujednolicono prawne unormowanie specjalności kolejowej w obowiązujących przepisach. Nadal nie ma jednak pewności, jakie będą losy osób, który nadano uprawnienia budowlane kolejowe przed zmianą przepisów. Samorządy zawodowe inżynierów nie odniosły się jeszcze do tej kwestii, ale unieważnienie uprawnień jest raczej mało prawdopodobne.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami