Blog

30.05.2018

Uprawnienia projektowe do pracy w biurze projektowym

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia projektowe do pracy w biurze projektowym


Uprawnienia projektowe do pracy w biurze projektowym

 

Uprawnienia budowlane do projektowania można uzyskać po zdaniu egzaminu. Mogą do niego przystąpić osoby, które mają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły praktykę zawodową. W przypadku uprawnień projektowych bez ograniczeń wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz odbycie roku praktyki przy sporządzaniu projektów i roku praktyki na budowie. Do uzyskania uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie niezbędne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla wybranej specjalności. Do tego należy odbyć rok praktyk na budowie i rok przy sporządzaniu projektów.

 

Reklama: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 oraz PROGRAM EGZAMIN USTNY 2018 kompleksowo przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia budowlane. Z pierwszego programu nauczysz się pytań testowych na egzamin pisemny, natomiast z drugiego na drugą część w postaci egzaminu ustnego. Z nami uczyło się już kilka tysięcy inżynierów budowy oraz projektantów. Przy zakupie większej ilości kluczy licencyjnych skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie specjalną promocyjną cenę. Nasze programy posiadają największą liczbę pytań z opracowanymi odpowiedziami. Pytania są zawsze aktualne, ponieważ codziennie sprawdzamy bazę pytań porównując ją z aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. Dlatego zawsze masz pewność, że uczysz się aktualnej bazy pytań.

 

Praktyka zawodowa

 

Praktyka zawodowa uprawniająca do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane projektowe może odbyć się po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia, czyli po zdobyciu dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub tytułu zawodowego mistrza lub technika. Odbycie praktyki musi być potwierdzone przez osobę wpisaną na listę członków Polskiej Izby Inżynierów i posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń.


Do praktyki zawodowej wlicza się też praktykę, która odbyła się po zakończeniu trzeciego roku studiów, jednak musi być ona potwierdzona przez osobę spełniającą powyższe wymagania. Od 25 września 2014 roku potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest specjalne oświadczenie. Należy do niego dołączyć zbiorcze zestawienie praktyki, w którym muszą być wpisane wszystkie przedsięwzięcia, w których uczestniczył praktykant, łącznie z:


• terminami,
• czasem praktyki,
• formą zatrudnienia,
• charakterem wykonywanych czynności.


Wzór zbiorczego zestawienia praktyk oraz oświadczenia można znaleźć w załączniku do rozporządzenia.

 

Książka praktyki zawodowej

 

Od 2014 roku nie ma już obowiązku prowadzenia Książki Praktyki Zawodowej. W zamian za to ustawodawca nałożył na osoby chcące uzyskać uprawnienia budowlane obowiązek przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej w postaci wyciągu z projektu.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami