Uprawnienia sanitarne – do czego uprawniają?

 

Uprawnienia sanitarne – do czego uprawniają?

Uprawnienia sanitarne to skrócona nazwa uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (program na komputer). Tego typu uprawnienia można uzyskać po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Kierunki studiów, które są odpowiednie dla tej specjalności to energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria naftowa, inżynieria gazownicza lub wiertnictwo nafty i gazu – uzyskanie tytułu magistra inżyniera w jednym z tych kierunków pozwala na uzyskanie tych uprawnień bez ograniczeń (program na telefon).

Uprawnienia sanitarne w ograniczonym zakresie dostępne są zarówno dla inżynierów, jak i dla techników, którzy posiadają tytuł technika gazownictwa, technika urządzeń sanitarnych, technika energetyka, technika urządzeń sanitarnych, technika sieci gazowych, technika sieci cieplnych, technika instalacji gazowych, technika instalacji i urządzeń sanitarnych, technika sieci i instalacji urządzeń sanitarnych, technika sieci wodnych i kanalizacyjnych (program egzamin ustny).

Czas praktyki zawodowej do uprawnień sanitarnych zależy od posiadanego wykształcenia oraz rodzaju i zakresu uprawnień. Od tych kwestii zależą również możliwości przyszłego inżyniera w branży budowlanej. Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń daje prawo do projektowania obiektów budowlanych i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej


Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych (segregator aktów prawnych), wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi jedynie przy wykonywaniu instalacji razem z przyłączami oraz instalacją tych urządzeń w obiektach budowlanych, których kubatura jest mniejsza niż 1000 m3 (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !