Jakie są specjalności uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane to bez wątpienia duży atut na rynku pracy. Ich posiadanie wiąże się z prestiżem, ponieważ oznacza szeroką wiedzę i kwalifikacje (program na komputer). Ponadto ułatwiają one znalezienie dobrze płatnej pracy oraz dają szansę na wybór miejsca zatrudnienia, ponieważ o najlepszych fachowców stara zwykle wielu pracodawców. Co ważne, dzięki uprawnieniom można podjąć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami (program na telefon). W większości krajów, zwłaszcza w państwach Unii Europejskiej, są w pełni akceptowane i traktowane jako równoważne z uprawnieniami obowiązującymi w danym kraju. Uprawnienia to nie tylko większa szansa na znalezienie dobrej pracy, ale również założenie własnej działalności i czerpanie z niej zysków (program na egzamin ustny).

10 specjalności uprawnień budowlanych

Jakie są specjalności uprawnień budowlanych?

W polskim prawie przewidziano 10 specjalności uprawnień budowlanych, wśród których można wyróżnić:
• specjalność konstrukcyjno-budowlaną,
• specjalność architektoniczną,
• specjalność inżynieryjną hydrotechniczną (promocja 3 w 1),
• specjalność inżynieryjną drogową,
• specjalność inżynieryjną mostową,
• specjalność inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• specjalność inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem,
• specjalność inżynieryjną wyburzeniową,
• specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych,
• specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (segregator),
• specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Większość specjalności można uzyskać bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Poza tym uprawnienia budowlane mogą być wydane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bądź oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Wybór konkretnej specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień zależy od posiadanego wykształcenia oraz odbytych praktyk zawodowych. Aby uzyskać uprawnienia, należy zaliczyć egzamin państwowy (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !