Urządzenia do wytwarzania masy betonowej

Urządzenia do wytwarzania masy betonowej
Urządzenia do wytwarzania masy betonowej

Podstawowym warunkiem uzyskania masy betonowej o zaprojektowanym składzie jest stosowanie właściwie frakcjonowanego kruszywa oraz odmierzanie wszystkich składników masy betonowej przez ich odważanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Jeśli warunki te są zachowane, to dobre wyniki technologiczne można uzyskać także i na zwykłych przyobiektowych punktach wytwarzania masy betonowej. Wytwarzanie masy betonowej w budownictwie odbywa się w wielorakich warunkach i przy wielkich różnicach ilościowych, począwszy od kilku do kilkuset m3 na godzinę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Urządzenia do wytwarzania masy betonowej cechuje znaczna różnorodność rozwiązań i układów, ich klasyfikację najlepiej jest oprzeć na dwóch zasadniczych kryteriach dotyczących:

  • zakresu czynności mechanicznych wykonywanych przez określone urządzenie do wytwarzania masy betonowej oraz
  • zależności organizacyjnej urządzenia (uprawnienia budowlane).

Wychodząc z tych założeń można, zdaniem autora, wszystkie liczne rozwiązania urządzeń do wytwarzania masy betonowej podzielić na trzy zasadnicze grupy, a mianowicie: punkty mieszania masy betonowej, punkty produkcyjne masy betonowej, wytwórnie masy betonowej. Punkt mieszania masy betonowej jest najprostszym urządzeniem maszynowym, składającym się tylko z betoniarki bez własnych urządzeń odmierzających). Odmierzanie kruszywa w tym przypadku odbywa się za pomocą środków transportu bliskiego (taczki, wózki kolebowe itp.). Z punktu widzenia organizacyjnego punkt wytwarzania masy betonowej podlega dyspozycji kierownictwa budowy (program egzamin ustny).

Punkt produkcyjny masy betonowej składa się z betoniarki oraz urządzeń odmierzających kruszywo, przy czym układ technologiczny produkcji jest zazwyczaj dwustopniowy; polega on na dwukrotnym podnoszeniu składników masy betonowej - raz do zasobników (lub, gdy kosz betoniarki i urządzenia odmierzające zagłębione są poniżej terenu - na hałdy), po czym, po przejściu przez odmierzacze, składniki spadają grawitacyjnie do kosza wsypowego betoniarki, a stąd podnoszone są koszem po raz drugi i wsypywane do mieszalnika betoniarki (opinie o programie). Z punktu widzenia organizacyjnego punkt produkcyjny, podobnie jak punkt mieszania, również podlega dyspozycji kierownictwa budowy. Punkty produkcyjne masy betonowej mogą być przenośne i przewoźne.

Przenośne punkty

Przenośne punkty produkcyjne masy betonowej są urządzeniami maszynowymi rozbieranymi na części nadające się do transportu, montażu i demontażu. Przewoźne punkty produkcyjne masy betonowej są, podobnie jak i przenośne, zespołowymi urządzeniami maszynowymi, z tym jednakże, iż przemieszczane są za pomocą podwozi kołowych (stałych lub odejmowanych).

Wytwórnie masy betonowej różnią się zasadniczo od punktów mieszania masy betonowej tym, iż mają z reguły układ jednostopniowy, przy którym urządzenia wytwórni licząc z góry na dół umieszczone są w następującej kolejności: zasobniki kruszywa i cementu, odmierzacze kruszywa cementu i wody, betoniarka lub betoniarki, zasobnik lub zasobniki na masę betonową (segregator aktów prawnych).

Wytwórnie tego typu obsługują zazwyczaj pewną ilość obiektów na jednym większym terenie, a ich wydajność wynosi z reguły powyżej 30 m3/godz. Wytwórnie masy betonowej, w odróżnieniu od punktów produkcyjnych masy betonowej oraz punktów mieszania masy betonowej, mają zazwyczaj charakter scentralizowany.

Pod względem organizacyjnym wytwórnie masy betonowej stanowią odrębne organizacje, z własnym kierownictwem i własną gospodarką materiałową. Wytwórnia masy betonowej może obsługiwać potrzeby szeregu obiektów jednego przedsiębiorstwa lub zakładu prefabrykacji i wówczas znajduje się na ograniczonym rozrachunku lub może stanowić odrębny zakład obsługujący pewną liczbę użytkowników na określonym terenie, a wówczas znajduje się na pełnym rozrachunku. Wytwórnie masy betonowej mogą być stałe, rozbieralne (przenośne) oraz przewoźne (promocja 3 w 1).

Wytwórnie stałe są urządzeniami do wytwarzania masy betonowej o najwyższych możliwościach technologicznych i największych wydajnościach (ponad 20 m3/godz) oraz wznoszone są jako obiekty inwestycyjno-budowlane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !