Budynki, w których występują urządzenia dźwigowe

Urządzenia dźwigowe występują jako bardzo różne urządzenia. Każde z nich ma swoje przeznaczenie i odpowiednie znaczenie oraz służy do wykonywania konkretnych zadań. Urządzenia dźwigowe w budynkach mogą występować tylko w przeznaczonych do tego przestrzeniach (tzw szybach), tam też ukryte są wszystkie liny i złącza, które są przeznaczone do działania tychże urządzeń dźwigowych.

CZYM SĄ TZW URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Urządzenia dźwigowe to maszyny wielkie i bardzo sprawne, które mają szerokie pole działania. Zadaniem urządzeń dźwigowych jest przenoszenie przeróżnych towarów lub przewożenie ludzi. Urządzenia montowane w budynkach muszą posiadać specjalne parametry i być odpowiednio przystosowane do wysokości, wielkości i ilości mieszkańców danego budynku (program na telefon).

W JAKICH BUDYNKACH POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Winda czyli inaczej urządzenie dźwigowe może być umieszczone w budynku wielokondygnacyjnym, użytku publicznego, budynku zamieszkałego, budynku ośrodka zdrowia czy opieki społecznej. Przeznaczenie budynku z windą powinno być skierowane do użytkowania windy przez osoby zamieszkałe, przebywające lub przychodzące do danego budynku. Uważa się, że windy mogą być także zamontowane w budynkach wielorodzinnych jak również w budynkach jednorodzinnych. Najlepiej też jest gdy dźwigi osobowe są przystosowane do użytku osób niepełnosprawnych.

URZĄDZENIA DŹWIGOWE W BUDYNKACH

Urządzenia dźwigowe są bardzo użyteczne i bardzo przydają się w budynkach o wielu kondygnacjach. Zaleca się nawet by w budynkach było kilka wind a jedna przynajmniej specjalnie przystosowana do przewozu mebli, osób niesionych na noszach czy osób niepełnosprawnych, jeżdżących na wózkach.

Zakazuje się by jakiekolwiek drogi komunikacyjne były przeprowadzane pod szybem danej windy. Maszynownie i szyby mogą być w miejscach gdzie są windy, mogą być także umieszczane poza obrębem danego budynku. Warunkiem jest zapewnienie w takim pomieszczeniu temperatury min 5 stopni Celsjusza.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami