Blog

Respiratory zdjęcie nr 10
26.11.2018

Urządzenia dźwigowe

W artykule znajdziesz:

Budynki, w których występują urządzenia dźwigowe

Urządzenia dźwigowe występują jako bardzo różne urządzenia. Każde z nich ma swoje przeznaczenie i odpowiednie znaczenie oraz służy do wykonywania konkretnych zadań. Urządzenia dźwigowe w budynkach mogą występować tylko w przeznaczonych do tego przestrzeniach (tzw szybach), tam też ukryte są wszystkie liny i złącza, które są przeznaczone do działania tychże urządzeń dźwigowych.

CZYM SĄ TZW URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Urządzenia dźwigowe to maszyny wielkie i bardzo sprawne, które mają szerokie pole działania. Zadaniem urządzeń dźwigowych jest przenoszenie przeróżnych towarów lub przewożenie ludzi. Urządzenia montowane w budynkach muszą posiadać specjalne parametry i być odpowiednio przystosowane do wysokości, wielkości i ilości mieszkańców danego budynku (program na telefon).

W JAKICH BUDYNKACH POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Respiratory zdjęcie nr 11Winda czyli inaczej urządzenie dźwigowe może być umieszczone w budynku wielokondygnacyjnym, użytku publicznego, budynku zamieszkałego, budynku ośrodka zdrowia czy opieki społecznej. Przeznaczenie budynku z windą powinno być skierowane do użytkowania windy przez osoby zamieszkałe, przebywające lub przychodzące do danego budynku. Uważa się, że windy mogą być także zamontowane w budynkach wielorodzinnych jak również w budynkach jednorodzinnych. Najlepiej też jest gdy dźwigi osobowe są przystosowane do użytku osób niepełnosprawnych.

URZĄDZENIA DŹWIGOWE W BUDYNKACH

Urządzenia dźwigowe są bardzo użyteczne i bardzo przydają się w budynkach o wielu kondygnacjach. Zaleca się nawet by w budynkach było kilka wind a jedna przynajmniej specjalnie przystosowana do przewozu mebli, osób niesionych na noszach czy osób niepełnosprawnych, jeżdżących na wózkach.

Zakazuje się by jakiekolwiek drogi komunikacyjne były przeprowadzane pod szybem danej windy. Maszynownie i szyby mogą być w miejscach gdzie są windy, mogą być także umieszczane poza obrębem danego budynku. Warunkiem jest zapewnienie w takim pomieszczeniu temperatury min 5 stopni Celsjusza.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Respiratory zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Respiratory zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Respiratory zdjęcie nr 16 Respiratory zdjęcie nr 17 Respiratory zdjęcie nr 18
Respiratory zdjęcie nr 19
Respiratory zdjęcie nr 20 Respiratory zdjęcie nr 21 Respiratory zdjęcie nr 22
Respiratory zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Respiratory zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Respiratory zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Respiratory zdjęcie nr 32 Respiratory zdjęcie nr 33 Respiratory zdjęcie nr 34
Respiratory zdjęcie nr 35
Respiratory zdjęcie nr 36 Respiratory zdjęcie nr 37 Respiratory zdjęcie nr 38
Respiratory zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Respiratory zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Respiratory zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami