Budynki, w których występują urządzenia dźwigowe

Urządzenia dźwigowe występują jako bardzo różne urządzenia. Każde z nich ma swoje przeznaczenie i odpowiednie znaczenie oraz służy do wykonywania konkretnych zadań. Urządzenia dźwigowe w budynkach mogą występować tylko w przeznaczonych do tego przestrzeniach (tzw szybach), tam też ukryte są wszystkie liny i złącza, które są przeznaczone do działania tychże urządzeń dźwigowych.

CZYM SĄ TZW URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Urządzenia dźwigowe to maszyny wielkie i bardzo sprawne, które mają szerokie pole działania. Zadaniem urządzeń dźwigowych jest przenoszenie przeróżnych towarów lub przewożenie ludzi. Urządzenia montowane w budynkach muszą posiadać specjalne parametry i być odpowiednio przystosowane do wysokości, wielkości i ilości mieszkańców danego budynku (program na telefon).

W JAKICH BUDYNKACH POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ URZĄDZENIA DŹWIGOWE?

Winda czyli inaczej urządzenie dźwigowe może być umieszczone w budynku wielokondygnacyjnym, użytku publicznego, budynku zamieszkałego, budynku ośrodka zdrowia czy opieki społecznej. Przeznaczenie budynku z windą powinno być skierowane do użytkowania windy przez osoby zamieszkałe, przebywające lub przychodzące do danego budynku. Uważa się, że windy mogą być także zamontowane w budynkach wielorodzinnych jak również w budynkach jednorodzinnych. Najlepiej też jest gdy dźwigi osobowe są przystosowane do użytku osób niepełnosprawnych.

URZĄDZENIA DŹWIGOWE W BUDYNKACH

Urządzenia dźwigowe są bardzo użyteczne i bardzo przydają się w budynkach o wielu kondygnacjach. Zaleca się nawet by w budynkach było kilka wind a jedna przynajmniej specjalnie przystosowana do przewozu mebli, osób niesionych na noszach czy osób niepełnosprawnych, jeżdżących na wózkach.

Zakazuje się by jakiekolwiek drogi komunikacyjne były przeprowadzane pod szybem danej windy. Maszynownie i szyby mogą być w miejscach gdzie są windy, mogą być także umieszczane poza obrębem danego budynku. Warunkiem jest zapewnienie w takim pomieszczeniu temperatury min 5 stopni Celsjusza.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !