Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe w przemyśle dostarczają wodę - stosownie do niżej wymienionych funkcji:
a) do bezpośredniego spożycia przez pracowników;
b) do urządzeń służących osobistej higienie pracowników, tzn. do urządzeń dla mycia i kąpieli oraz dla spłukiwania przyborów kanalizacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer);
c) do urządzeń chroniących pracowników od wpływu procesów produkcyjnych szkodliwych dla zdrowia, np. do zasłon wodnych, osłaniających pracowników od szkodliwego działania płaszczyzn nagrzanych do zbyt wysokiej temperatury;
d) do urządzeń dla utrzymania czystości w pomieszczeniach;
e) do chłodzenia maszyn i urządzeń;
f) do transportu materiałów podlegających procesom produkcyjnym (np. transport buraków w cukrowniach, transport żużla w kotłowniach);
g) do urządzeń przeciwpożarowych (hydranty, tryskacze, zasłony wodne);
h) woda surowa potrzebna bezpośrednio do produkcji przemysłowej oraz woda potrzebna do bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń np. do pras wodnych.

W związku z tak dużym zakresem zastosowania ilości wody zużywanej przez przemysł są znaczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla poszczególnych funkcji, uwzględniając przy tym różne rodzaje przemysłu, ilości te określone są obecnie na podstawie długoletniej praktyki w oparciu o badania przeprowadzane w wielu zakładach.
Bidety - 5 1 na jedno umycie, maksymalne zużycie 4 litry na minutę na jeden bidet; średnica doprowadzenia wody do jednego bidetu - 15 mm (uprawnienia budowlane).
Spłukiwanie misek ustępowych na jedno płukanie, maksymalne zużycie 6 1 na minutę na jedną miskę ustępową; średnica doprowadzenia dla 1 do 3 zbiorników płuczących wynosi 15 mm, przy 4 do 10 zbiornikach - 20 mm, przy 11 do 20 zbiornikach - 25 mm.

Spłukiwanie pisuarów

Spłukiwanie pisuarów - 10 1 na 1 zbiornik płuczący na jedno spłukanie, maksymalne zużycie 2 1 na minutę na jeden pisuar; średnica doprowadzenia wody do pisuarów w ilości od 1 do 6 wynosi 15 mm, przy ilości od 7 do 20 pisuarów - 20 mm (program egzamin ustny). Zbiornik płuczący pisuarowy może obsługiwać od 1 do 4 pisuarów pojedynczych bądź też pisuar rzędowy do sześciu miejsc.
Ilość wody do picia oraz ilość wody dla higieny osobistej pracowników ogółem należy przewidywać jako równą 15 1 dziennie na jednego pracownika zatrudnionego na jedną zmianę. Urządzenia natrysków, wanien i bidetów powinny być z reguły zaopatrzone zarówno w wodę zimną, jak i w wodę ciepłą.

Umywalki natomiast zasadniczo - w wodę zimną, a w wodę zimną i ciepłą w zakładach, gdzie praca jest bardzo brudząca oraz w zakładach, w których używane środki chemiczne działają niekorzystnie na skórę (np. zakłady malowania, lakierowania, zakłady galwanizacji metali) (opinie o programie).
Podane średnice przewodów zbiorczych do kilku urządzeń są dostateczne przy zapewnionym ciśnieniu o wysokości ponad 30 m słupa wody. Dla ciśnienia niższego należy stosować mniejsze ilości urządzeń przyłączanych do przewodu o podanej średnicy.

Woda do urządzeń chroniących pracowników od wpływu procesów produkcyjnych szkodliwych dla zdrowia (segregator aktów prawnych). Zasłony wodne w postaci płaskiego ekranu z wody wypływającej z podłużnej rury i spływającej bądź swobodnie, bądź też wzdłuż ekranu z siatki metalowej do podłużnego koryta. Zużycie wody na 1 m zasłony określa się na 10-30 1/min. Prędkość przepływu wody w zasłonie 0,5-^1 m/sek. Grubość strugi wodnej w zasłonie wynosi 0,5-0,7 mm. Zasłony wodne zatrzymują prawie w całości promieniowanie cieplne wysyłane przez nagrzane płaszczyzny lub otwory pieców i chronią pracownika stojącego za zasłoną od przegrzania, jednocześnie zaś zasłona wodna nie stanowi przeszkody w pracy różnymi narzędziami przechodzącymi swobodnie przez ten ekran (promocja 3 w 1).

Na tym polega wyższość zasłon wodnych w porównaniu z zasłonami z materiałów stałych odbijających promieniowanie cieplne, jak ekrany z azbestu lub ekrany pokryte folią aluminiową. Górna granica promieniowania cieplnego, nie wywołującego objawów chorobowych u pracujących, wynosi 10 kcal/m2 w ciągu minuty.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !