Blog

22.08.2018

Przygotowanie działki pod budowę domu

W artykule znajdziesz:

Przygotowanie działki pod budowę domu

Przed rozpoczęciem prac przygotowawczych skompletować niezbędną dokumentację i uzyskać zgodę urzędu (program na komputer). Dopiero wtedy można przystąpić do przygotowania działki pod budowę. Pierwszym krokiem jest ogrodzenie całego ternu budowy płotem, które wysokość nie powinna przekraczać 1,5m. W przypadku stref niebezpiecznych ogrodzenie należy umieścić w odległości wynoszącej nie mniej niż 1/10 wysokości budynku. Oczka siatki powinny być na tyle gęste, ab przejście na teren budowy było utrudnione (program na telefon). Kolejna czynność to niwelacja terenu, czyli wyrównanie działki. Do tego typu prac niezbędna jest koparka, za pomocą która darń i żyzna gleba zwożone są na pryzmę. Jeśli ziemi jest dużo, konieczne może okazać się wynajęcie ciężarówki do jej wywozu (program na egzamin ustny).

Działania warunków atmosferycznych

Przygotowanie działki pod budowę domu

W czasie wyrównywania terenu warto ustalić nośność gruntu i w razie potrzeby wykonać utwardzenie za pomocą kruszywa. Następnym krokiem jest przygotowanie miejsca na składowanie materiałów budowlanych. Muszą one być zabezpieczone w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu wskutek działania warunków atmosferycznych i nie stanowiły zagrożenia dla innych osób (promocja 3 w 1). Do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów najlepiej nadają się aluminiowe kontenery, które można wynająć. Powinny być stawione na utwardzonym, wypoziomowanym i odwodnionym terenie, w odległości przynajmniej 5m od placu budowy (segregator).
Na niewielkich działkach liczy się każdy skrawek przestrzeni, dlatego niekiedy konieczne jest usunięcie krzewów i drzew z działki. W razie potrzeby konieczne może być wystąpienie o pozwolenie na wycinkę. Ostatnim etapem prac przygotowawczy jest wykopanie ziemi pod fundamenty. Jest to niezwykle ważna część prac, o której zależy zgodność budowy z projektem. Przed rozpoczęciem wykopów warto wynająć specjalistę, który dokona pomiarów wytyczonych przekątnych obrysów domu (opinie). Do wykonania wykopów przyda się koparka, a jeśli teren ma dużą powierzchnię, to najlepiej sprawdzi się koparka traktorowa. Wykopów nie należy wykonywać podczas deszczowych dni, ponieważ spływająca woda może powodować osuwanie się ziemi.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami