Ustrój nośny hali kotłów

Ustrój nośny hali kotłów

Przykładem wysokiej ramy składanej z drobnych segmentów może być ustrój nośny hali kotłów w Vasa w Finlandii. Układ konstrukcji o wysokości 37 m i rozpiętości 22 m oraz sposób montażu (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy ramach o większej rozpiętości lub znaczniejszym obciążeniu stosuje się również konstrukcje monolityczne, betonowane na miejscu, względnie konstrukcje łączone z niewielu elementów. Przykład takiego ustroju, przedstawiający halę magazynu w Berlinie.

Przykład ustroju o rozpiętości 27 m, w którym rygle poziome ułożone są na słupach. Przekrycia powierzchniowe. Zaliczamy do nich ustroje nośne płytowe i powłokowe, w których zastępujemy w analizie statycznej założenie płaskich przekrojów założeniem nieodkształcalności normalnej do powierzchni środkowej. Są to ustroje bardzo oszczędne w zużyciu materiałów, stanowiące dziedzinę dużej przyszłości, jeśli chodzi o zastosowanie sprężenia wstępnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pełne zalety sprężenia występują przy zastosowaniu sprężenia dwukierunkowego, w kierunkach prostopadłych (w płytach) lub według odpowiednich trajektorii.
Można również stosować sprężenie jednokierunkowe, które jest jednak nieco mniej efektywne, a także sprężenie brzegowe (za pomocą kabli rozmieszczonych w pobliżu brzegów powłoki), modyfikujące w sposób korzystny stan naprężenia warunki brzegowe ustroju.

Niezbyt wielka, aczkolwiek stale rosnąca liczba zrealizowanych konstrukcji tego rodzaju wynika częściowo z trudności związanych z ich analizą statyczną.
Najprostszymi ustrojami powierzchniowymi są płyty. Płyty prefabrykowane o niewielkich wymiarach (uprawnienia budowlane). Przykład przekrycia utworzonego z płyt sprężonych o rozpiętości 5 m i grubości 7 cm. Przekrycie to zastosowano w dworcu lotniczym, którego konstrukcję. Płyty zostały ułożone na stopkach dolnych dźwigarów, a następnie poprzecznie sprężone, tworząc w ten sposób wraz z dźwigarami monolityczny ustrój plytowo-żebrowy. Innym przykładem konstrukcji płytowej jest pawilon na wystawie budowlanej w Hanowerze. Cała konstrukcja nośna, tj. zarówno płyty jak i dźwigary wspornikowe są sprężone.

Główna płyta nośna

Szersze możliwości kształtowania konstrukcji istnieją w powłokach (program egzamin ustny). Najczęściej stosowanym typem przekrycia są tutaj konstrukcje szedowe. Konstrukcje te mogą opierać się na różnego typu układach żebrowych, bądź też stanowić ustroje powłokowe w ścisłym znaczeniu, bezpośrednio sprężone. Przykładem rozwiązania pierwszego rodzaju może być hala w Forchheim, gdzie sama powłoka nie jest sprężona, natomiast opiera się na konstrukcji kratowej systemu Finsterwaldera. Konstrukcję ustroju nośnego rozmieszczenie kabli (typu brzegowego) uwidocznione jest na rysunku linią kreskowaną (opinie o programie).

Za przykład sprężonych konstrukcji szedowych mogą służyć wykonane w Polsce przekrycia produkcyjnych hal włókienniczych w Bełchatowie i Kaliszu, zaprojektowane jako hale typowe o siatce słupów 30X30 m. Konstrukcję szedów stanowią wklęsłe dźwigary powierzchniowe ó długości 27 m i szerokości 7,5 m (segregator aktów prawnych). Głównymi elementami konstrukcji są tu podciągi o długości 30 m, które składa się z segmentów prefabrykowanych układanych na rusztowaniu przesuwnym i łączonych ze sobą przez sprężenie. Właściwą konstrukcję nośną stanowią dwie płyty ukośne; trzecia płyta spełnia rolę przykrywy kanału klimatyzacyjnego.

Najmniejsza grubość płyt nośnych wynosi
4 cm, wysokość żeber jest zmienna i dochodzi do 25 cm. W żebrach znajdują się otwory do przeprowadzania kabli, przy czym przewidziano odginanie ich ku górze. Sprężenie każdego koryta następuje za pomocą 14 kabli 12 0 5 mm. Główna płyta nośna ma ciężar ok. 2 T (promocja 3 w 1).

Współpracę sąsiednich powłok zapewniają stalowe szczebliny okienne. Szerokością swą opierają się one na podciągach poprzecznych, z których każdy utworzony jest z 2 bliźniaczych dźwigarów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !