Ustroje membranowe

Ustroje membranowe

Zachowanie się membranowych ustrojów pochłaniających jest inne niż płyt drgających. Membrana, która nie jest tak sztywna i gruba jak płyta, drga pod działaniem fal dźwiękowych w sposób nieregularny (program uprawnienia budowlane na komputer). Ustrój pochłaniający bardzo wiele blisko siebie leżących częstotliwości rezonansowych, co jest jego dużą zaletą.
Częstotliwości te występują również poniżej podstawowej częstotliwości rezonansowej układu jako całości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tematem tego rozdziału są przekrycia lub elementy nośne przekryć, stosowane w budownictwie przemysłowym zarówno do obiektów jednokondygnacyjnych (pełnią wówczas funkcje dachów), jak i wielokondygnacyjnych (jako stropodachy przekrycia lub nośne stropowe elementy między-kondygnacyjne) Omówiono tu konstrukcje lub elementy konstrukcji, które są bezpośrednio przekryciem, jak również takie, które przenoszą obciążenia od przekrycia na niżej położone elementy konstrukcyjne bądź na fundamenty.
Najczęściej spotykanym rodzajem konstrukcji lub elementów konstrukcyjnych stanowiących układy płytowe, ustroje płytowo-żebrowe i sklepienia walcowe. Elementy konstrukcyjne, same nie będące przekryciem spełniające jednak funkcje pośrednich lub głównych elementów nośnych (uprawnienia budowlane).

Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom typowym stosowanym w Polsce oraz niektórym typom rzadziej spotykanych konstrukcji polskich lub zagranicznych, na tyle jednak charakterystycznych, że warto podać możliwie pełny zakres ich stosowania. Główny nacisk położono tu na jak najpełniejsze przedstawienie typów omawianego rodzaju konstrukcji, odsyłając Czytelnika w zakresie obliczania i wymiarowania tych konstrukcji albo do innych tomów Budownictwa Betonowego (np. w przypadku układów płytowych, płyto- wo-żebrowych oraz belek - do t. II, III i X), albo do bardzo szeroko rozpowszechnionej literatury technicznej; dotyczy to głównie wiadomości z ogólnej mechaniki budowli odnoszących się do konstrukcji nie tylko betonowych (kratownice, luki) (program egzamin ustny).

Czytelnicy

Tutaj natomiast omówiono bliżej te zagadnienia z mechaniki budowli, które są charakterystyczne dla konstrukcji z betonu (np. statyka stropów grzybkowych, niektóre zagadnienia obliczania kratownic i łuków żelbetowych) (opinie o programie).

Istnieje pewna liczba typów konstrukcji, które są stosowane zarówno w budownictwie przemysłowym jak i w budownictwie miejskim (np. niektóre układy płytowe i płytowo-żebrowe). Jeśli zostały one bliżej omówione w tomie X B.B., to w tym rozdziale są one opracowane mniej szczegółowo ze skierowaniem Czytelnika do tomu X. Głównym zamierzeniem autorów było przedstawienie w tym rozdziale Czytelnikowi możliwie pełnej charakterystyki omawianych konstrukcji oraz ich pracy w nawiązaniu do wiadomości zawartych w innych tomach Budownictwa Betonowego.

Przy doborze materiałów brano pod uwagę przede wszystkim praktyczną stronę ich wykorzystania (segregator aktów prawnych). Podana tu niekiedy szczegółowa charakterystyka elementów (ciężar, ilość i rodzaj użytego betonu oraz stali) ma głównie na celu zorientowanie czytelnika w wartościach różnych parametrów, co jest szczególnie pożyteczne przy porównywaniu różnych typów konstrukcji, ich rozwiązań itp., co w efekcie ułatwia wybór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego.
Przekrycia te należą do najczęściej stosowanych w budownictwie przemysłowym. Ze względu na wielkość przenoszonych sił można je stosować jako przekrycia o zbrojeniu tradycyjnym i przekrycia sprężone.

Wśród przekryć o zbrojeniu tradycyjnym wyodrębniamy przekrycia monolityczne pełne oraz przekrycia monolityczne z wypełnieniem, przekrycia prefabrykowano-monolityczne oraz prefabrykowane. Podobny podział można przeprowadzić również dla przekryć sprężonych. Wobec jednak wąskiego zakresu stosowania przekryć sprężonych monolitycznych pełnych oraz z wypełnieniem, przyjęto podział przekryć sprężonych na monolityczne, prefabrykowano-monolityczne oraz prefabrykowane (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !