Blog

Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 10
25.05.2020

Usztywnienie całości przekrycia

W artykule znajdziesz:

Usztywnienie całości przekrycia

Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 11
Usztywnienie całości przekrycia

Dla usztywnienia całości przekrycia wykonuje się w nim przepony o szerokości 12 cm, zapełniając je betonem pachwinowym. Oparcie beleczek na podporach - 15 cm. Podobne przekrycie - stosowane w Rosji (program uprawnienia budowlane na komputer). W przedstawionych tu przekryciach wypełniające pustaki opiera się na dolnych półkach beleczek.

Inne rozwiązanie (NRF), gdzie płyty stropowe opierają się na uformowanym pogrubieniu beleczek w środkowej części ich wysokości. Te przekrycia są jednak mało sztywne (brak nawet nadbetonu usztywniającego przekrycie). W rozpatrywanym tu typie przekryć beleczki strunobetonowe pracują jako wolnopodparte. Stropów tych nie należy obciążać w sposób dynamiczny; poza tym trzeba dążyć, by działające na nie obciążenie użytkowe było jak najbardziej równomierne. Nie należy przyjmować na te przekrycia obciążeń skupionych. Beton pachwinowy oraz ewentualny nadbeton powinien mieć wytrzymałość przynajmniej R,^ = 110 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przekryciach pustakowych z nad- betonem dodatkowymi ich elementami są kształtki (zwykle ze żwirobetonu) zamykające skrajne pustaki od czoła, by nie wlewać betonu do ich wnętrza. W budownictwie przemysłowym belki należą do najczęściej spotykanych elementów nośnych przekryć dachowych o niewielkich rozpiętościach (rzadko przekraczających 18H-24 m w zależności od ich obciążenia, przyjętego rodzaju zbrojenia itp.), jak również stropów o znaczniejszych obciążeniach użytkowych (uprawnienia budowlane). W pierwszym przypadku mogą one mieć drugorzędną funkcję nośną (jeśli opierają się z kolei na głównych elementach nośnych, np. ramach, kratach itp.) lub spełniają rolę elementów głównych (o rozpiętościach jak wyżej). Wykonuje się je obecnie głównie jako elementy prefabrykowane choć nieraz zdarzają się przypadki ich monolitycznego wykonania (gdy prefabrykacja przekrycia jest nieopłacalna wobec małej liczby elementów nietypowych wymiarów, gdy wymagana jest duża sztywność przekrycia itp.). Konstrukcja belek stropów międzykondygnacyjnych uzależniona jest bezpośrednio od przyjętej konstrukcji stropu (program egzamin ustny). Mogą być one monolitycznie wykonywane ze stropem bądź też prefabrykowane jednoprzęsłowe lub jednoprzęsłowe umonolitycznione w ustrój ciągły.

Belki monolityczne

Istnieje duża różnorodność ich przekrojów (korytkowe, teowe, dwuteowe) o zbrojeniu tradycyjnym oraz sprężonym. Ze względu na dużą zależność przyjętego ich typu od zastosowanej konstrukcji obiektu belki te nie zostały przedstawione w tym punkcie (opinie o programie).
Belki monolityczne nie mają w budownictwie przemysłowym cech zbyt różniących je od belek stosowanych w budownictwie miejskim lub komunalnym omówionych w tomie X Budownictwa Betonowego (mogą tu występować jedynie większe obciążenia użytkowe od podwieszenia transportu wewnętrznego itp.).

W tym punkcie omówiono natomiast belki prefabrykowane przekryć dachowych o zbrojeniu niesprężonym oraz belki sprężone kablami, strunami i prętami z wysokowartościowej stali. Z konstrukcji typowych podano tu przede wszystkim belki stosowane w Polsce, (analogiczne belki stosowane w innych państwach różnią się jedynie wymiarami przekrojów i ich stosunkami, nośnością dostosowaną do przyjmowanych tam przekryć itp.) (segregator aktów prawnych).
Zwykle stosowanym przekrojem belek jest przekrój dwuteowy nieco rzadziej teowy (często występują tu trudności ze zmieszczeniem zbrojenia w strefie rozciąganej). Przekrój prostokątny przyjmowany jest tylko w drugorzędnych belkach o małych wymiarach poprzecznych (np. płatewki).

Wiele możliwych kształtów przekrojów, z których każdy ma z kolei dużo wariantów wymiarowych (promocja 3 w 1). Wysokości belek o przekrojach dwuteowych oraz teowych przyjmuje się w granicach: dla belek o stałych wysokościach h - 1/12-7-1/18 l, a dla belek dwuspadowych - w środku rozpiętości h = l/lO-r-1/16 l oraz na podporach h = 1/20-5-1/35 I; wysokość minimalna drugorzędnych belek o stałym przekroju prostokątnym wynosić powinna nie mniej niż 1/20 l, gdzie l jest rozpiętością belki.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 16 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 17 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 18
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 19
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 20 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 21 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 22
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 32 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 33 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 34
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 35
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 36 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 37 Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 38
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyburzanie obiektów a zagrożenia z nimi związane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami