Uwypuklenie systemu

Uwypuklenie systemu

Wydaje się, że byłoby jednak poważnym błędem wyciąganie stąd wniosków, dyskredytujących samą koncepcję wieżowców, jako unikalnych budowli stołecznych. Nadużywanie ich zastosowania i przerosty dekoratywizmu w architekturze niektórych wieżowców nie powinny w żadnym razie przesłonić ich ogromnego znaczenia urbanistycznego i poważnych zdobyczy ich architektury, osiągniętych np. w takich, niewątpliwie nowatorskich budowlach, jak zespół Uniwersytetu Moskiewskiego lub gmach administracyjny na placu Smoleńskim (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uwypuklenie systemu promienisto-obwodnicowego Moskwy poprzez ukształtowanie wieńca wieżowców otaczających śródmieście i zlokalizowanych przeważnie w powiązaniu z obwodnicą Ogrodową (,,B“) u jej skrzyżowań z ważnymi arteriami promieniowymi (gmachy wysokościowe na placach Smoleńskim, Powstania, placu Lermontowa oraz wieżowiec hotelu na placu Majakowskiego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podkreślenie głównego kierunku rozwojowego nowej Moskwy i jej nowego reprezentacyjnego prospektu w stronę dzielnicy południowo-zachodniej przez budowę na szczycie Wzgórz Leninowskich na zamknięciu widokowym prospektu gigantycznego gmachu uniwersytetu, najznaczniejszego spośród pozostałych wieżowców (wysokość 239 m, kubatura 1,7 min m3). Oprawa architektoniczna wjazdów do miasta (gmachy na placu Komsomolskim, na wybrzeżu Dorogomiłowskim i inne) (uprawnienia budowlane).

Siła kompozycyjna wieżowców

W sytuacji szeregu wieżowców widzimy połączenie kilku z tych zasad - tak np. gmach na placu Smoleńskim rozmieszczony przy obwodnicy „B“ i zamykający perspektywę wielkiej magistrali wlotowej - szosy Możajskiej - wchodzi jednocześnie do panoram rzeki Moskwy. Dzięki takiemu układowi wyzyskującemu w usytuowaniu wieżowców szereg walorów systemu urbanistycznego Moskwy (perspektywy magistral promienistych, daleka widoczność od strony wolnych przestrzeni rzeki, korzystne perspektywy boczne narożnikowe z szerokiej obwodnicy Ogrodowej) zostaje osiągnięty maksymalny efekt urbanistyczny za pomocą minimalnej ilości obiektów (program egzamin ustny).

Siła kompozycyjna wieżowców potęguje się jeszcze bardziej poprzez sytuowanie ich na najwyższych punktach terenowych (uniwersytet na Wzgórzach Leninowskich, gmach na placu Smoleńskim). Rzecz prosta, że kontynuacja tradycji urbanistycznych w lokalizacji moskiewskich wieżowców uzasadniona jest nie tylko względami widokowo-kompozycyjnymi, lecz i nową treścią materialno-użytkową wkładaną w stare tradycje. Tak na przykład charakterystyczne wiązanie zespołów wieżowych z przyrodą, przejawiające się sytuowaniem wieżowców nad rzeką i wśród masywów zielonych, łączy tradycje z troską o zdrowotność, o najlepsze warunki życiowe mieszkańców miasta (opinie o programie).

Wieżowce moskiewskie realizują w skali dotąd nic spotykanej jedność architektoniczną kilkumilionowej stolicy. Najpełniej doprowadzają one do jasnego podporządkowania całości dominantom ideowo-architektonicznym, do powstania czytelnego, zrozumiałego dla przechodnia układu założeń, dającego logiczne stopniowanie wrażeń i jasną orientację w zasadniczych kierunkach komunikacyjnych i kompozycyjnych miasta. Wprowadzenie potężnych akcentów wysokościowych ustawionych w najistotniejszych węzłach kompozycji przestrzennej Moskwy widocznych z dalekich odległości bezpośrednio uzewnętrzniło układ urbanistyczny stolicy (segregator aktów prawnych). W układzie tym poszczególne wysokościowce stają się dominantami dzielnic miasta; organizując plastycznie obszerne połacie same z kolei podporządkowują się centralnemu zespołowi, którego wpływ plastyczny zostanie dzięki temu rozprowadzony na teren całej stolicy.

Układ wysokościowców, otaczających pierścieniem założenie Kremla i przyszłego Pałacu Rad, kształtuje kompozycję śródmiejską nie mającą precedensu w całej dotychczasowej urbanistyce światowej, a zarazem odradzającą na nowej bazie historyczny układ sylwetowy starej Moskwy, w której wokół dominującej dzwonnicy Iwana Wielkiego i centralnej wielowieżowej kompozycji Kremla grupowały się dziesiątki podporządkowanych im pionów świątyń i klasztorów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !