Blog

30.03.2019

Jak udokumentować praktykę zawodową?

W artykule znajdziesz:

Jak udokumentować praktykę zawodową?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 24.09.2014 roku zastąpiło obowiązujące do tej pory Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 roku (program na komputer). Dokument ten zmienił metodę dokumentowania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Dzięki tej zmianie proces dokumentowania praktyki jest znacznie prostszy, ponieważ nie jest już wymagana prowadzenia dziennika praktyk. Wprowadzenie nowych przepisów miało na celu ułatwienie dostępu do niektórych zawodów regulowanych oraz zwiększenie konkurencyjności w tych zawodach. Obecnie praktyka może być dokumentowana na dwa sposoby (program na telefon).

Wypełnianie książki systematycznie podczas praktyk

Jak udokumentować praktykę zawodową?

Jeśli praktyki odbywały się do 24 września 2014 roku to konieczne było prowadzenie książki praktyki budowlanej (program na egzamin ustny). W przypadku, gdy praktyka odbywała się od 25 września 2014 roku to praktykę dokumentuje się w oświadczeniu oraz zestawieniu zbiorczym. Taka zmiana przepisów jest bardzo wygodna, ponieważ wypełnianie książki praktyki zawodowej było bardzo praco- i czasochłonne (promocja 3 w 1). Było to szczególnie uciążliwe, gdy wypełnienie książki kandydat pozostawiał na ostatnie tygodnie przed złożeniem dokumentów do izby. Zdecydowanie najwygodniejszym rozwiązaniem było wypełnianie książki systematycznie podczas praktyk, ponieważ wówczas nie zajmowało to zbyt wiele czasu (segregator).
Jeśli chodzi o nowe przepisy, to praktykę dokumentuje się o wiele prościej, ponieważ wystarczy oświadczenie i zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej. Wzory obu dokumentów można znaleźć w ww rozporządzeniu. Zestawienie zbiorcze ma formę tabeli podzielonej na 6 kolumn. Pierwsza kolumna to liczba porządkowa, natomiast w drugiej wpisuje się nazwę zadania lub obiekt wraz z jego przeznaczeniem, powierzchnią i innymi parametrami, a także adres inwestycji, dane inwestora i kierownika budowy oraz nr decyzji pozwoleniu na budowę. Następnie należy wpisać czas praktyki, łączną ilość tygodni, formę odbywania praktyki oraz imię i nazwisko osoby, pod której kierownictwem odbywały się praktyki (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami