Blog

10.04.2021

Uzbrajanie maszyny

W artykule znajdziesz:

Uzbrajanie maszyny

Uzbrajanie maszyny

Niektóre strugarki są zaopatrzone również w spiralne wały nożowe. Noże strugarki są giętkie i mogą po naostrzeniu być montowane i stosowane na spiralnym nośniku noży. Dzięki temu czas uzbrajania został poważnie skrócony, w porównaniu ze stosowanymi jeszcze często dzisiaj wałami z listwami klinowymi. Dalsza zaleta spiralnych wałów nożowych to znaczne zmniejszenie poziomu hałasu i polepszona jakość cięcia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Odbiór wiórów (stół do podawania) powinien być ustawiony na 2 mm. Można go ustawiać za pomocą drążka, pompy hydraulicznej uruchamianej pedałem lub elektrycznie. Na skali lub zegarze pomiarowym odczytujemy nastawiony odbiór wiórów.
Liniał zaciskowy ustawia się na 90°. Jest on umocowany na bezskokowo regulowanej prowadnicy, która służy równocześnie jako tylna osłona walu nożowego.
W celu uniknięcia ciężkich wypadków, nieużywana część wału nożowego powinna być przykryta (taśma klapowa, osłona wychylna, listwa wygładzająca).
Zacisk daje się ustawić w pozycji pochylonej pomiędzy 90° a 45° bezskokowo, przy czym ustawienia 90 i 45° zatrzaskują się.
Wyrównywanie szerokiego boku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu uniknięcia chwiania się obrabianego elementu, deska musi leżeć lewą (pustą) stroną do stołu maszyny. Obie ręce powinny spoczywać na elemencie obrabianym. Palce są przy tym złożone, a kciuk przylega do dłoni.
W żadnym wypadku nie wolno obejmować obustronne krawędzi wyrobu.
Krótkie wyroby są podawane przy pomocy lady dosuwającej (uprawnienia budowlane).
Wyrównywanie powierzchni wąskich.

Do tego celu używa się listwy wygładzającej. Element obrabiany jest dzięki temu prowadzony bezpiecznie wzdłuż liniału dociskowego. Równocześnie przykryta jest zbyteczna część wału nożowego.
Zadaniem jest struganie grubościowe i szerokościowe desek bocznych z drewna sosnowego. Wcześniej jednak, bok szeroki i wąska powierzchnia muszą być już wyrównane.
Konstrukcja strugarki grubościowej (program egzamin ustny).
Podstawowymi częściami strugarki grubościowej są korpus maszyny, regulowany w pionie stół maszyny, pracujący od góry wał nożowy i posuw mechaniczny. 

Wymiana noży strugarskich

Przed wymianą noży i naprawami należy zabezpieczyć maszynę przed przypadkowym włączeniem, wyłączając ją na włączniku głównym i wykręcając bezpiecznik (opinie o programie).
Maszyna, którą mamy do dyspozycji posiada wał z listwą klinową o czterech nożach. Śruby dociskowe są zwalniane na tyle, aż nóż zostanie wypchnięty przez sprężyny. Kiedy noże nie wykazują się właściwą ostrością, można je jeszcze raz naostrzyć ręcznie i zastosować ponownie. W tym celu zapina się je po dokładnym oczyszczeniu z żywicy w uchwycie szlifierskim i ostrzy najpierw gruboziarnistą, a potem drobnoziarnistą stroną osełki, po czym ostrze jest odtłuszczane, np. kredą (segregator aktów prawnych).

Również listwę klinową i wał należy gruntownie oczyścić. Noże są teraz montowane przy pomocy wzorca nastawczego w taki sposób, aby występ ostrza wyniósł maks. 1,1 mm. Śruby dociskowe przykręca się naprzemiennie rozpoczynając od środka, a potem dokręca jeszcze raz w tej samej kolejności.
Po przebiegu próbnym należy ponownie skontrolować występ ostrzy i ustalone dokręcenie śrub, ponieważ umocowanie noży odbywa się wyłącznie poprzez zamknięcie siłowe.
Nie wolno w żadnym przypadku stosować żadnych przedłużeń.

Również niedopuszczalny jest ruch udarowy, ponieważ mogłoby to przeciążyć śrubę, a nóż zaklinować.
Zanim rozpoczniemy struganie desek sosnowych, sprawdzamy, czy maszyna jest w jak najlepszym porządku (promocja 3 w 1).

Zabezpieczenie przed odbiciem wstecznym składa się z pojedynczych chwytaków stalowych przepuszczających wyrób w kierunku posuwu, ale uniemożliwiających odbicie wsteczne dzięki swoim ostrym krawędziom. Stąd też należy sprawdzić, czy poszczególne człony mogą się poruszać i nie są zanieczyszczone żywicą.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami