Blog

26.01.2021

Usytuowanie budynków

W artykule znajdziesz:

Usytuowanie budynków

Usytuowanie budynków

Usytuowanie budynków produkcyjnych musi odpowiadać schematowi produkcyjnemu zakładu przemysłowego z uwzględnieniem niżej podanych wytycznych. Dążyć należy do podziału całego terenu na strefy, umieszczając w każdej z nich oddziały i obiekty o zbliżonym charakterze produkcji, czynnościach pomocniczych i usługowych, zbliżonych wymogach sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych, zaopatrzeniu energetycznego, obrotu ładunków i przepływu robotników (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wydziały pomocnicze, jak warsztaty, składy, urządzenia energetyczne itp., sytuować należy możliwie blisko obsługiwanych przez nie wydziałów produkcyjnych.
Należy dążyć do jak najbardziej zwartego rozmieszczenia budynków i urządzeń łącząc w miarę możności drobne obiekty w jedną całość (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rozmieszczenie obiektów powinno uwzględniać ukształtowanie terenu oraz warunki geologiczne i hydrologiczne.

Budynki administracyjne należy w miarę możności sytuować przy placu przedw’ejściowym tworząc z nich obudowę tego placu.
Siłownie, ciepłownie, podstacje elektryczne, stacje gazogeneratorowe, składy paliwa itp. należy umieszczać w najdogodniejszym miejscu pod względem zaopatrzenia w energię. Należy jednak przy tym zwrócić uwagę na wydzielanie się gazów i dymu, kierunki wiatrów oraz wymagania przeciwpożarowe i sanitarne. Ponadto należy zapewnić dobre połączenie z siecią transportową. W przypadku potrzeby zaopatrzenia osiedla mieszkaniowego w siłę i Światło należy rozważyć możliwość wykorzystania do tych celów urządzeń zakładu produkcyjnego.

Budynki związane z transportem, jak np. parowozownie, należy umieszczać w pobliżu torów głównych tak, aby parowóz zjeżdżający do remizy nie był narażony na zbyt długie manewrowanie. Garaże należy umieszczać w pobliżu wjazdu, jednak w miejscu niewidocznym, a zwłaszcza plac przed garażami często używany do mycia i czyszczenia samochodów powinien być możliwie ukryty przed oczami przechodniów (uprawnienia budowlane).

Stacje pomp

Ponadto ze względu na to, że samochody robią dużo hałasu, należy garaże tak umieszczać, aby były oddalone od budynków administracyjnych i od głównych linii komunikacyjnych oraz zasłaniać je zielenią. W pobliżu garażu przy drodze wjazdowej należy umieszczać stację benzynową.
Laboratorium powinno się znajdować albo przy oddziałach, w których konieczna jest jego stała współpraca, albo w centrum obsługiwanej przez nie strefy (program egzamin ustny).

Stacje pomp, filtry, oczyszczalnie ścieków itd. umieszcza się zwykle na skraju zakładu. Należy jednak pamiętać, że niektóre z nich, jak np. wieża ciśnień, stanowi wysokościowy akcent architektoniczny, co powinno być wykorzystane do urozmaicenia sylwety zakładu.
Dyrekcja i administracja zakładów powinny się znajdować w pobliżu wejścia, ew. przed wejściem do zakładu tak, aby interesanci a nawet urzędnicy idący do biura mogli ominąć teren zakładu. Portiernia i wartownia straży przemysłowej znajdują się z reguły przy wejściu do zakładu i stanowią łącznie z administracją i ewentualnie obiektami socjalnymi obudowę architektoniczną placu przedwejściowego (opinie o programie).

Szatnie, umywalnie i natryski powinny znajdować się przy odpowiednich halach produkcyjnych tak, aby robotnik po przebraniu się w robocze ubranie mógł dojść do stanowiska roboczego nie wychodząc na zewnątrz budynku. W dużych zakładach o produkcji czystej, gdzie kąpiel robotników odbywa się nie codziennie, dla zmniejszenia kosztów instalacji gorącej wody można natryski umieszczać oddzielnie w łaźni centralnej, zaś przy halach produkcyjnych stosować jedynie szatnie i umywalnie z zimną wodą (segregator aktów prawnych). W tym wypadku w łaźni należy przewidzieć dodatkowo rozbieralnię dla kąpiących się i umieszczać ją na drodze robotników idących z pracy, najlepiej przy wyjściu.

W halach, gdzie odbywa się produkcja szkodliwa dla zdrowia, szatnie muszą być dobrze odizolowane od hali. Można też umieszczać je poza halą w szatni centralnej. W tym wypadku jednak przy hali produkcyjnej należy przewidzieć dodatkowe miejsce na wieszaki dla okryć zimowych. Szatnie centralne projektuje się również dla robotników’ placowych przy ich większej liczbie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami