Blog

30.05.2018

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy

W artykule znajdziesz:

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy


Trzy etapy uprawnienia budowlane
Trzy etapy uprawnienia budowlane

Jak zdobyć uprawnienia budowlane ?

 

W ustawie Prawo Budowlane z 1994 roku możemy przeczytać, że do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musimy posiadać specjalne uprawnienia budowlane. Oznacza to, że samo ukończenie studiów na kierunkach powiązanych z budownictwem nie wystarczy i trzeba postarać się właśnie o specjalne uprawnienia.

 

Jak zdobyć uprawienia budowlane?

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy:

 

1. Zdobycie wykształcenia związanego ze specjalistyczną branżą, którą będzie się w późniejszym czasie zajmować.

 

W Polsce uprawnienia budowlane są nadawane w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa i można wybierać spośród specjalności: architektonicznej, drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej, wyburzeniowej, hydrotechnicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Aby móc starać się o zdobycie uprawnień w jednej z tych specjalności należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku powiązanych z tymi dziedzinami.

 

2. Zdobycie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej.

 

Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i wykształcenia, można przejść do zdobywania praktyki zawodowej. Dokument taki musi być podpisany przez uprawnioną osobę. W zależności od wybranej specjalizacji wymagane doświadczenie zawodowe mieści się w zakresie od roku do dwóch lat.

 

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, który potwierdzi znajomość przepisów prawnych związanych z branżą budowlaną oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy technicznej.

 

Kolejnym krokiem jest przystąpienie i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu ze znajomości przepisów prawnych w branży budowlanej oraz potwierdzającego umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, którą powołuje organ samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami