Blog

Cyklolep zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy

W artykule znajdziesz:

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy


Trzy etapy uprawnienia budowlane
Trzy etapy uprawnienia budowlane

Jak zdobyć uprawnienia budowlane ?

 

W ustawie Prawo Budowlane z 1994 roku możemy przeczytać, że do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musimy posiadać specjalne uprawnienia budowlane. Oznacza to, że samo ukończenie studiów na kierunkach powiązanych z budownictwem nie wystarczy i trzeba postarać się właśnie o specjalne uprawnienia.

 

Jak zdobyć uprawienia budowlane?

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych można podzielić na trzy etapy:

 

1. Zdobycie wykształcenia związanego ze specjalistyczną branżą, którą będzie się w późniejszym czasie zajmować.

 

W Polsce uprawnienia budowlane są nadawane w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa i można wybierać spośród specjalności: architektonicznej, drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, kolejowej, wyburzeniowej, hydrotechnicznej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych. Aby móc starać się o zdobycie uprawnień w jednej z tych specjalności należy ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku powiązanych z tymi dziedzinami.

 

2. Zdobycie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej.

 

Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy teoretycznej i wykształcenia, można przejść do zdobywania praktyki zawodowej. Dokument taki musi być podpisany przez uprawnioną osobę. W zależności od wybranej specjalizacji wymagane doświadczenie zawodowe mieści się w zakresie od roku do dwóch lat.

 

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu, który potwierdzi znajomość przepisów prawnych związanych z branżą budowlaną oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy technicznej.

 

Kolejnym krokiem jest przystąpienie i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu ze znajomości przepisów prawnych w branży budowlanej oraz potwierdzającego umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy technicznej. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną, którą powołuje organ samorządu zawodowego.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cyklolep zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cyklolep zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cyklolep zdjęcie nr 15 Cyklolep zdjęcie nr 16 Cyklolep zdjęcie nr 17
Cyklolep zdjęcie nr 18
Cyklolep zdjęcie nr 19 Cyklolep zdjęcie nr 20 Cyklolep zdjęcie nr 21
Cyklolep zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cyklolep zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cyklolep zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cyklolep zdjęcie nr 31 Cyklolep zdjęcie nr 32 Cyklolep zdjęcie nr 33
Cyklolep zdjęcie nr 34
Cyklolep zdjęcie nr 35 Cyklolep zdjęcie nr 36 Cyklolep zdjęcie nr 37
Cyklolep zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cyklolep zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cyklolep zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami