Uzyskiwanie uprawnień budowlanych


Uzyskiwanie uprawnień budowlanych

 

Uzyskanie uprawnień budowlanych umożliwia inżynierom przede wszystkim pełnienie rozmaitych funkcji technicznych, takich jak między innymi: kierownik budowy czy też projektant. Kandydat zainteresowany uzyskaniem danych uprawnień powinien móc pochwalić się odpowiednim wykształceniem, odbyć wymaganą praktykę podczas wykonywania robót budowlanych, a także potrafić sporządzać profesjonalne projekty techniczne poszczególnych obiektów budowlanych. Ponadto musi również zdać specjalny egzamin państwowy ze znajomości przepisów i procesu budowlanego.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Dwa podstawowe rodzaje uprawnień budowlanych


Osoba, która chciałaby ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych, powinna wiedzieć, że generalnie możliwe jest otrzymanie dwóch podstawowych rodzajów uprawnień: do projektowania, a także do kierowania robotami budowlanymi. Oprócz tego można, oczywiście, zdobyć uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi jednocześnie. Aby kontrola obiektu budowlanego wypadała pomyślnie, należy jednak posiadać konkretne uprawnienie budowlane w danym zakresie.

 

Uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności do oczekiwanej pracy na budowie


Osoba, która ubiega się o uzyskanie uprawnień budowlanych w naszym kraju, ma do dyspozycji następujące specjalności: architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, inżynieryjną, mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną, wyburzeniową, a także instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (co należy do kategorii tzw. urządzeń sanitarnych) oraz elektrycznych i elektroenergetycznych (tworzących z kolei grupę instalacji elektrycznych). Warto mieć na uwadze, że uprawnienia budowlane przyznaje się wyłącznie osobie fizycznej, a koszt nadania w postaci wdrożenia postępowania kwalifikacyjnego pokrywa osoba, która ubiega się o dane uprawnienia. Przed przystąpieniem do konkretnych działań warto w pierwszej kolejności dokładnie zaznajomić się z treścią Prawa budowlanego.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !