Wadliwe wykonanie izolacji

Wadliwe wykonanie izolacji

Izolacja pozioma odcinająca fundamenty od wyżej położonych murów jest najważniejszym zabezpieczeniem ścian, a tym samym budynku, od zawilgocenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Na skutek braku tej izolacji woda gruntowa powoduje z biegiem czasu niszczenie (kruszenie) cegły w murach, wykwity na tynkach, a następnie ich odpadanie. Szczególnie szkodliwe są wody agresywne zawierające zasady i kwasy (w niektórych gruntach znajduje się kwas siarkowy i kwas węglowy) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Znajdujące się w wodzie gruntowej kwasy powodują rozkład chemiczny zaprawy użytej do murów. Niezależnie od tego wilgoć przedostaje się do elementów drewnianych, w wyniku czego powstaje zagrzybienie ich i gnicie.

Izolacja pionowa ma na celu zabezpieczenie zewnętrznych ścian pionowych, znajdujących się poniżej linii terenu. Będą to przede wszystkim ściany suteren i piwnic.

Zagadnienie to w budownictwie starym nie było doceniane i dlatego w przeważającej ilości domów starych ściany suteren i piwnic są zawilgocone. Na skutek wad w izolacji pionowej wilgoć ze ścian piwnicznych przedostaje się na parter, a niekiedy i na wyższe kondygnacje (uprawnienia budowlane). Brak przewiewu w podwórzach — studniach jest również przyczyną zawilgocenia budynku.

Izolacja wykonana wadliwie nie tylko nie spełnia swojej roli, ale poza tym stanowi ukrytą wadę budowli, trudną do wykrycia.

Nieodpowiednie wykonanie izolacji może polegać na całym szeregu uchybień natury technicznej, jak: brak należytych zakładów materiału izolacyjnego (rolkowego), brak należytego powiązania izolacji pionowej z izolacjami poziomymi, brak zabezpieczenia izolacji pionowej od uszkodzeń mechanicznych itp.

Założenie izolacji pionowej przed pierwszą fazą osiadania budynku może być przyczyną późniejszego pękania izolacji (program egzamin ustny).

Uszkodzenia warstwy izolacyjnej

Poza tym w czasie wykonywania izolacja może ulec uszkodzeniom mechanicznym. Uszkodzenia warstwy izolacyjnej w znacznym stopniu zmniejszają skuteczność izolacji (opinie o programie). Poza wyżej wymienionymi przyczynami przedwczesnego zużywania się ścian budynku mogą być i inne, jak: nieodpowiednie zaprojektowanie fundamentów i w związku z tym nierównomierne ich osiadanie może być przyczyną pękania ścian nośnych; brak powiązania murów ze stropami za pomocą kotwi może spowodować pęknięcia lub odchylenia ścian od pionu; niewykonanie zabezpieczenia dźwigarów stalowych przez całkowite ich posmarowanie roztworem cementowym może być przyczyną przedwczesnej korozji; brak obróbek blacharskich wszelkich występów w murach zewnętrznych, jak gzymsy, podokienniki itp., jest przyczyną przedostawania się wody w spoiny, co powoduje z czasem rozpadanie się muru; niekiedy brak szczelin dylatacyjnych w budynkach (w odległościach ok. 25 do 40 m zależnie od konstrukcji budynku) może być powodem pękania lub innych odkształceń ścian; niewłaściwy spadek posadzki balkonów będzie przyczyną zacieków i zabrudzenia ścian, niszczenia tynków zewnętrznych (segregator aktów prawnych).

Z przyczyn powodujących nadmierne niszczenie ścian wskutek niewłaściwej eksploatacji należy wymienić następujące: uszkodzenie rur spustowych (deszczowych), rynien, pasów okapowych, gzymsów i wszelkich innych wystających elementów budynku; wskutek przenikania przez miejsca uszkodzone wód opadowych w spoiny oraz wgłębienia z czasem niszczeją tynki i mury; uszkodzenia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej mogą spowodować zawilgocenie murów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !