Blog

20.01.2020

Wapno gaszone

W artykule znajdziesz:

Wapno gaszone

Wapno gaszone

Wapno palone wystawione na działanie powietrza wchłania stopniowo wilgoć i dwutlenek węgla i traci swoje zalety, stając się wapnem zwietrzałym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Po dłuższym leżeniu na powietrzu wapno palone przekształca się całkowicie w węglan wapniowy. Im drobniejsze są bryłki wapna, tym łatwiej ulegają zwietrzeniu.

Z tego względu ilość cząstek mniejszych od 15 mm nie powinna przekraczać 10% ciężaru dostarczonego wapna. Wobec skłonności do wietrzenia wskazane jest nabywać wapno palone w stanie możliwie świeżym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z tego powodu nie należy wapna palonego magazynować na budowie, lecz niezwłocznie po przywiezieniu należy je zgasić i przechowywać już jako wapno gaszone w dołach przykrywąjąc na zimę warstwą piasku. Jeżeli jednak wypadnie przechowywać wapno palone, należy to przeprowadzić w miejscach suchych, zabezpieczonych od dostępu wilgoci i dwutlenku węgla (uprawnienia budowlane).

Składy drewniane z wapnem palonym powinny być bardzo dobrze chronione od wilgoci; znane są wypadki, że zamoczenie wapna wodą od dołu w czasie ulewy spowodowało pożar na skutek silnej reakcji egzotermicznej.
Transport wapna w czasie pogody deszczowej powinien się odbywać na pojazdach przykrytych brezentem (program egzamin ustny).

Jeżeli wypadnie użyć do budowy wapno palone przechowywane przez czas dłuższy i częściowo zwietrzałe, to wtedy należy je zmieszać z wapnem świeżym i przeznaczyć do robót podrzędnych. Przez zmielenie wapna palonego w kawałkach w młynie kulowym lub innym uzyskuje się wapno palone w proszku, o ciężarze objętościowym w stanie luźnym od 0,7-f- 0,8 T/m3, zaś w stanie utrzęsionym — l,l-=-l,2 T/m3 (opinie o programie).

Wapno palone

Wapno palone w proszku gasi się znacznie szybciej niż w kawałkach i szybciej twardnieje.
Wapno palone w proszku może mieć zastosowanie:

a) do zapraw wapiennych murarskich i tynkowych, jeśli zachodzi potrzeba szybkiego wiązania i twardnienia, np. zimą,

b) do lekkich betonów z żużla itp.,

c) do pianokrzemianów,

d) do betonów wzbudzanych,

e) jako dodatek do trocin (1 : 10) w wypełnieniach ścian drewnianych szkieletowych (segregator aktów prawnych).

Wapno palone w proszku pakowane w szczelnych workach papierowych (50 kg brutto) może być przechowywane w suchych miejscach przez kilka tygodni bez obawy wietrzenia.
Wapno gaszone zwykłe. 

Przy gaszeniu wapna część dodawanej wody wyparowuje, wskutek czego do przebiegu reakcji potrzeba jest więcej niż wynikałoby z teoretycznego obliczenia (promocja 3 w 1). Ilość potrzebnej wody zależy poza tym od tego, czy wapno gaszone ma być w postaci proszku, czy też ciasta oraz od tłustości wapna.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami