Blog

20.01.2020

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane

Wapno palone gaszone w kawałkach na sucho da w wyniku proszek znany jako tzw. wapno hydratyzowane czyli suchogaszone (program uprawnienia budowlane na komputer).

Gaszenie to wykonywa się przez dodanie do wapna palonego 50-4-60% wody (wagowo). Gaszenie może odbywać się ręcznie lub mechanicznie.

Gaszenie ręczne stosuje się rzadko, przede wszystkim wtedy, gdy wapno jest zbyt chude aby je można było dobrze zgasić na mokro (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Sposób polega na tym, że potłuczone na drobne kawałki wapno palone zanurza się w koszach do zbiornika z wodą. Ilość wody wchłoniętej przez wapno zwykle wystarcza do jego zgaszenia na sypki proszek. Nasiąknięte wodą wapno zsypuje się w stożek, przykrywa warstwą piasku i pozostawia je aż do czasu zupełnego zgaszenia (uprawnienia budowlane).

Gaszenie mechaniczne stosowane w zakładach przemysłowych polega na tym, że bryły wapna palonego rozdrabnia się w młynach walcowych lub młotkowych, a następnie rozdrobnione wapno doprowadza się do zbiorników, gdzie dodaje się tylko tyle wody, aby wapno rozpadło się w suchy proszek.

Następnie transportuje się je do silosów, gdzie dojrzewa 4-4-5 dni, potem miele się w młynach kulowych i odsiewa w tzw. separatorze powietrznym (program egzamin ustny).
Miałkość wapna hydratyzowanego jest orientacyjnie taka sama jak wapna palonego w proszku. 1 tona wapna palonego w dobrym gatunku daje około 3,0 ms wapna hydratyzowanego luźno nasypanego. Większa objętość w stosunku do wapna palonego objaśnia się mniejszym ciężarem właściwym wapna gaszonego wynoszącym Cw = 2,1 oraz spulchnieniem rozdrobnionych cząstek.

Ciężar objętościowy wapna hydratyzowanego luźno nasypanego wynosi 0,4^0,5 T/ms.

Przerób wapna palonego

Przerób wapna palonego na hydratyzowane daje korzyść gospodarczą zwłaszcza wówczas, gdy wapno palone zawiera znaczną ilość domieszek krzemionki, tlenku gliny i żelaza (do 15%) (opinie o programie). W tym przypadku przy ga szeniu na mokro, które jest mało wydajne, otrzymuje się znaczną ilość wymienionych składników jako odpadki, natomiast przy gaszeniu na sucho składniki te pozostając polepszają właściwości hydrauliczne (odporność na wodę i wilgoć) oraz wytrzymałość zaprawy wapiennej.
Wskazane jest, aby wapno hydratyzowane zarobić z wodą na ciasto na 244-36 godzin przed użyciem do budowy; dzięki temu łatwiej będzie rozmieszać wapno z piaskiem, a zaprawa stanie się bardziej plastyczna (segregator aktów prawnych).

Wapno hydratyzowane ma zastosowanie: a) do przygotowania suchych mieszanin do tynków, zwłaszcza szlachetnych, b) do zapraw murarskich i tynkarskich, gdy nie ma odpowiednio dojrzałego ciasta wapiennego, a zależy na szybkim przygotowaniu zaprawy.

Wapno hydratyzowane dostarczane jest w workach papierowych (50 kg brutto). Ciasto wapienne. Wapno palone w kawałkach gaszone na mokro daje w wyniku ciasto wapienne. Gaszenie odbywało się dotychczas tradycyjnym sposobem ręcznym przez tzw. gracowników; obecnie wskazane jest stosować na większych budowach gaszenie mechaniczne.

Gaszenie ręczne odbywa się zazwyczaj w szczelnej skrzyni z desek, tzw. foli, z której spuszcza się zgaszone wapno do specjalnych dołów (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami