Obszar kolejowy - jakie budynki można na nim postawić?


Obszar kolejowy - jakie budynki można na nim postawić?

 

Obszar kolejowy nie jest tym samym, co teren kolejowy. Pojęcie to obejmuje powierzchnię gruntu określoną działkami ewidencyjnymi, na której znajdują się m.in. różnego typu budynki, budowle oraz urządzenie wspomagające zarządzanie oraz eksploatację linii kolejowych; drogi kolejowe. Z powyższej definicji wynika, że jedyne obiekty budowlane, które mogą powstać na obszarze kolejowym to te, które służą do utrzymania oraz zarządzania ruchu kolejowego. Należy podkreślić, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu mocno zawyżono powierzchnie uznane za obszar lub teren kolejowy. W dzisiejszych czasach jest to sporym problemem, gdyż są to grunty o dużej wartości, które mogłyby posłużyć, jako powierzchnie inwestycyjne.

Brak możliwości zabudowy obszarów kolejowych to spory problem. Wielu przedsiębiorców próbowało sądzić się o prawo do budowy innych budowli, niż te, które służą utrzymaniu oraz bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Niestety kilkuletnie batalie kończyły się porażką, a postawione bezprawnie obiekty musiały zostać rozebrane.


Oczywiście, w niektórych przypadkach ścisła ochrona obszarów kolejowych jest wskazana. Zbyt bliska odległość np. obiektów przemysłowych mogłaby przyczynić się do degradacji otoczenia. Nie zawsze jednak jest ona zasadna. Na pierwszym miejscu powinno być postawione bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

 

Przepisy określające pozwolenie na budowę w obszarach kolejowych powinny zostać złagodzone. W ten sposób można byłoby wykorzystać marnujące się miliardy złotych - niewykorzystane grunty mają olbrzymią wartość. Jeśli budynek w żaden sposób nie zagrażałby bezpieczeństwu linii kolejowych, to jego funkcjonowanie nie byłoby dla nikogo przeszkodą. Naturalnie osoby zarządzające siecią kolejową powinny mieć wgląd do charakteru oraz szczegół inwestycji, tak aby zablokować powstanie obiektów, które mogłyby, w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na obszar kolejowy. Pomimo tego, że wydaje się to słusznym rozwiązaniem, to nic nie wskazuje na to, aby przepisy dotyczące zabudowy obszarów oraz terenów kolejowych uległy zmianie na korzyść inwestorów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami