Wartość sił w zastrzałach

Wartość sił w zastrzałach
Wartość sił w zastrzałach

Jeżeli rusztowanie ma przenosić w pewnych miejscach obciążenia o wartościach większych od wartości, należy je wzmocnić. W najczęściej stosowanych rusztowaniach elewacyjnych obciążenie osiowe stojaków jest znacznie niższe od dopuszczalnego obciążenia osiowego. Rozstaw podłużny stojaków jest w nich ograniczony wytrzymałością podłużnie na zginanie (program uprawnienia budowlane na komputer). A więc w tym przypadku wskazane jest wzmocnienie podłużnie rusztowania. Wzmocnienie to może być wykonane w prosty sposób. Końce poprzecznicy pośredniej A podparte są dwoma zastrzałami AB i AC.

Obciążenie, które przenoszą zastrzały zależy od wytrzymałości złączy, którymi są one przymocowane do poprzecznie. Dla rusztowania z rur 40-49 przyjmuje się, że obciążenie to wynosi 600 kG ze względu na wytrzymałość złączy krzyżowych. Wartość sił w zastrzałach przy rozstawie stojaków 2 m i przy wysokości kondygnacji 1,80 m może powstać pod działaniem siły 1050 kG, przyłożonej w punkcie A. Siła ta w zasadzie nie zmienia się przy zmianie rozpiętości. Na przykład przy rozstawie stojaków 1,50-H -b2,50 m można przyjąć, że wynosi ona 1000 kG. W ten sposób każdy koniec poprzecznicy pośredniej ma stałą podporę mogącą przenieść obciążenie 1000 kG (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Poprzecznice z rur w rusztowaniach powinny być wzmocnione odpowiednio wytrzymałymi poprzecznicami wykonanymi na przykład z jednego lub dwu krawędziaków, ułożonych na kant, opartych na podłużnicach i połączonych z nimi strzemionami w celu uniemożliwienia ich obrotów.

W normalnych rusztowaniach elewacyjnych poprzecznice umieszcza się nad podłużnicami, natomiast w rusztowaniach z podłużnicami wzmocnionymi zastrzałami, na kondygnacji wzmocnionej poprzecznice zakłada się pod podłużnicami, czyli podłużnice opiera się na poprzecznicach (uprawnienia budowlane). Przekroje poprzecznie z krawędziaków i grubość desek pomostów roboczych ustala się w zależności od wielkości przenoszonych obciążeń oraz ich rozkładu na pomostach.

Obciążenie przesuwane na wałkach

Niejednokrotnie zachodzi potrzeba przesunięcia pewnego obciążenia po pomoście roboczym za pomocą wałków. Rozpatrzmy na przykład przesuwanie bloku kamiennego za pomocą dwóch wałków Rx i R2. Jeżeli przesunięcie wałków wynosi a, to przesunięcie bloku wynosi 2a. W pewnej chwili zachodzi sytuacja, że zanim zostanie podłożony pod czoło bloku trzeci wałek całkowity ciężar bloku jest przyjmowany tylko przez wałek Rx. Pomost roboczy musi zatem przenieść obciążenie pochodzące od najcięższego bloku kamiennego opierającego się na jednym wałku (program egzamin ustny).

W kierunku poprzecznym wałek podkładany pod blok ma kształt lekko wrzecionowaty w celu ułatwienia poruszenia kamienia. Przy obliczeniu poprzecznie należy przyjąć obciążenie jako skupione w punkcie O zetknięcia się wałka z poprzecznicą. Należy przyjąć więc wartości bez uwzględniania współczynników zwiększających.

W przypadku drewnianych pomostów roboczych obciążenie z wałka może rozłożyć się na kilka elementów drewnianych wchodzących w skład pomostu, gdyż elementy ulegają zginaniu (opinie o programie). Przykładowo możemy przyjąć, że obciążenie z wałka o długości 0,80 m może być przenoszone przez dwa krawędziaki 75 x 22,5 mm, ułożone na płask.

Rusztowanie zostało wykonane przez przedsiębiorstwo Conchon w celu remontu elewacji z bloków kamiennych, których ciężar niejednokrotnie osiągał 1000 kG (segregator aktów prawnych). Rusztowanie miało następujące wymiary:

  • rozstaw stojaków w kierunku podłużnym - 2,17  m,
  • szerokość pomostu roboczego - 1,50  m,
  • wysokość kondygnacji -  1,80  m.

Bloki kamienne były podnoszone we wnętrzu rusztowania kolumnowego o wymiarach 3,00×3,00 m na poziom roboczy usytuowany na najwyższej kondygnacji rusztowania i przesuwane na wałkach wzdłuż pomostu (promocja 3 w 1). Z tego powodu poprzecznice pośrednie pomostu roboczego były podtrzymywane przez zastrzały umieszczone z obu stron rusztowania.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !