Blog

08.04.2019

Wątpliwości związane z treścią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Wątpliwości związane z treścią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Postępowanie związane z wyjaśnianiem wątpliwości w zakresie treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przebiega zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (program na komputer). Według tego dokumentu wszelkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na żądanie organu egzekucyjnego lub innej strony i zawsze muszą mieć formę postanowienia. Wyjaśnienie jest zawsze wymagane w sytuacji, gdy wydana decyzja nie jest jednoznaczna lub jest ona na tyle zawiła, że ustalenie sensu rozstrzygnięcia sprawy jest utrudnione. W celu realizacji obowiązków, które zostały nałożone przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Polska Izba Inżynierów Budownictwa w razie pojawienia się wątpliwości, jest zobowiązana do wydawania opinii w zakresie obowiązywania uprawnień także na żądania jednej ze stron postępowania (program na telefon).

Postępowanie dotyczące wyjaśnienia

Wątpliwości związane z treścią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest prawnym następcą organów administracji państwowej w sprawach związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Instytucja jako jedyna ma prawo do wydawania postanowień w związku z uprawnienia, które zostały wydane przez jej organy oraz organy poprzednio uprawnione. Postanowienia prawomocne są integralną częścią decyzji i muszą być uznawane przez wszystkie organy, które orzekają w sprawach indywidualnych (program na egzamin ustny).
Postępowanie dotyczące wyjaśnienia treści decyzji w drodze postępowania jest wszczynane na żądanie strony (promocja 3 w 1). Stroną może być organ egzekucyjny lub osoba fizyczna, która legitymuje są taką decyzją i ma wątpliwości z nią związane. Wyjaśnienie może być wydane w dowolnym czasie, a w postępowaniu obowiązuje zasada dwuinstancyjności (segregator). Organem I instancji jest miejscowo właściwa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa, a organem II instancji jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (opinie). Każde postanowienie wydane przez te organy musi być uzasadnione i doręczone stronom na piśmie. Postępowanie może być utrzymane w mocy, uchylone lub umorzone przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami