Wbijanie pali

Wbijanie pali

Wbijanie pali rozpoczęto na piętnasty dzień po ich zabetonowaniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Posługiwano się babą parową o ciężarze 2 T i skoku 1 m, uderzając pal przez pod- babek dębowy wysokości 60 cm, ujęty w okucie żelazne.

Pale dawały całkowity odbój po osiągnięciu wpędu od 8,5 do 9,5 m.
Próbne obciążenie mostu wykonano za pomocą walca drogowego o ciężarze 18 T, chociaż most był obliczony na znacznie większe obciążenia. Po ustawieniu walca w połowie rozpiętości przęsła ugięcie wyniosło około 3/4 mm. Ugięcie to było całkowicie sprężyste.
Oś wzdłużna wiaduktu przecina osie torów kolejowych pod kątem ostrym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Całkowita szerokość mostu między krawędziami belek podporęczowych 11,20 m. Szerokość jezdni 6,00 m, chodników po 1,20 m, pasów bezpieczeństwa po 0,40 m. Nawierzchnia asfaltowa, ułożona bezpośrednio na płycie pomostu bez warstw: wyrównawczej, izolacyjnej i ochronnej. Obciążenie I klasy według dawnych norm.
Ustrojem niosącym są dwa łuki usztywnione belkami wzdłużnymi. Osiowy rozstaw łuków 7,60 m. Łuki są przesunięte względem siebie o długość jednego przedziału.
Łukom dano przekrój prostokątny z obustronnymi wgłębieniami po 2,5 cm.

Wysokość przekroju w zworniku wynosi 0,50 m, a szerokość 0,80 m. Wysokość przekroju wzrasta odwrotnie proporcjonalnie do kąta pochylenia stycznej. Oś łuku przebiega według paraboli drugiego stopnia. Łuki nie są stężone wiatrownicami. Uzbrojenie łuków stanowi 0.4% pola przekroju betonu (uprawnienia budowlane).
Wieszaki wykonano z okrągłych prętów stalowych nieobetonowanych. Dzielą one łuk na 9 pól po 3.48 m.

Belki usztywniające mają 1,10 m wysokości i 0.50 m szerokości. W węzłach podporowych szerokość belki równa jest szerokości łuku, czyli 0,80 m.
Pomost składa się z płyty grubości 0,15 m, belek wzdłużnych - dwóch głównych i trzech drugorzędnych - oraz belek poprzecznych o wysokości 0,86 m rozstawionych co 3,48 m, tj. w odstępach równych rozstawowi wieszaków. W przekrojach połączenia z belkami głównymi szerokość poprzecznie wzrasta przez obustronny skos do 0.60 m. Osie drugorzędnych belek wzdłużnych rozstawione są w odległości 1,56 m, a odległość osi skrajnej belki drugorzędnej od osi głównej belki wzdłużnej wynosi 2,24 m.

Przekrój belek

Przekrój belek ma wymiary 0,50 X X 0,24 m na osi mostu oraz 0,48 X 0,24 m po bokach (program egzamin ustny). Ze względu na położenie wiaduktu w skosie skrajne przedziały pomostu mają kształt trójkątny. Poprzecznica podporowa przejmująca momenty wywołane parciem wiatru na łuki leży ukośnie względem osi mostu. Pozostałe poprzecznice są prostopadłe do podłużnie. Przekrój poprzecznicy podporowej ma wymiary 0,86 X 0,54 m.
Chodniki umieszczone są na płytach wspornikowych o najmniejszej grubości 15 cm.
Łożyska przesuwne - soczewkowe stalowe. Łożyska nieprzesuwne - przegubowe płytowe.

Podpory mostu stanowią przyczółki betonowe ze skrzydłami betonowymi uzbrojonymi (opinie o programie).
Jezdnia mostu: dwa pasma ruchu po 5,90 m, dwutorowa linia tramwajowa nie wydzielona 6,20 m, dwa chodniki po 3,00 m. Całkowita szerokość pomostu wynosi około 27,60 m.
Ustrój niosący mostu stanowią dwa łuki wzmocnione dwiema belkami wzdłużnymi. Osiowy rozstaw łuków 2,20 m.
Przekrój łuków jest prostokątny, stały na długości mostu. Wysokość przekroju 0,62 m, szerokość 1,57 m (segregator aktów prawnych).

Łuki są uzbrojone rurami stalowymi o średnicy 12 cm, wypełnionymi betonem. Końce łuku zaopatrzono w łożyska stalowe przenoszące na belkę siły z łuku. Uzbrojenie łuku nie jest wprowadzone do węzła operowego. Oś łuku przebiega według paraboli drugiego stopnia. Łuki nie są stężone wiatrownicami.

Wieszaki obetonowane o przekroju 1,16 X 0,44 m są rozstawione co 6,00 m oś od osi i dzielą łuk na 15 pól.
Belki usztywniające mają stałą wysokość 3.50 m. Przekrój poprzeczny belek jest dwuteowy; grubość środnika wynosi 1,37 m. W węzłach łączących belkę z tukiem szerokość belki zwiększono do szerokości łuku (1.57 m), a jej przekrojom poprzecznym na tym odcinku dano kształt prostokątny (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !