Węże wyrzutowe

Węże wyrzutowe

Materiał (cement z kruszywem) po uprzednim wymieszaniu w betoniarce zsypuje się do torkretnicy aż do wypełnienia obu jej komór (program uprawnienia budowlane na komputer). W komorze dolnej materiał spada na podajnik, skąd jest wydmuchiwany i wyrzucany sprężonym powietrzem na zewnątrz 15. Węże wyrzutowe służą do doprowadzenia materiału do dyszy wylotowej. Są to węże gumowe, wzmocnione kilkoma wkładkami z tkaniny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Średnica węży zależy od uziarnienia mieszanki torkretu i wydajności torkretnicy. Firma „Torkret” stosuje węże o średnicy 19-35 mm, natomiast wg danych amerykańskich średnica węży wyrzutowych może wahać się w granicach 2(K-100 mm. Dysza wylotowa (wyrzutnica) stanowi nasadkę na wylot węża wyrzutowego. W dyszy odbywa się mieszanie suchej mieszanki z wodą, doprowadzaną osobnym wężem. Dysza składa się z komory mieszania i wylotu (uprawnienia budowlane).

Komora mieszania 2 połączona jest z pierścieniem wodnym o skośnych otworach, przez które woda przenika do komory mieszania, powodując zwilżanie mieszanki. Stożkowy wylot dyszy 4, 5 zwęża się ku jej ujściu. Średnica dyszy zależy od uziarnienia kruszywa i wydajności torkretnicy.
Do wytworzenia potrzebnego ciśnienia mogą być wykorzystane sprężarki stosowane w budownictwie, pod warunkiem zapewnienia wymaganej wydajności torkretnicy.
Torkret w porównaniu z wyprawami nanoszonymi ręcznie wykazuje następujące zalety:
- wytrzymałość torkretu wzrasta 2,5- do 3,0-krotnie;
- przyczepność do pokrywanych powierzchni jest 3-krotnie większa. Z tych względów torkret bywa stosowany do naprawy uszkodzonych elementów i wykonywania wypraw i powłok;
- porowatość torkretu jest o 10°/# mniejsza;
- torkret wykazuje większą szczelność, mrozoodporność oraz odporność na działanie agresji chemicznej (program egzamin ustny).

Przygotowanie powierzchni betonu

Powierzchnia przeznaczona do torkretowania powinna być starannie oczyszczona. Z otynkowanych powierzchni należy usunąć zewnętrzną powłokę wyprawy, a z betonu - jego zewnętrzną warstwę skrystalizowanego zaczynu cementowego. Przy naprawach konstrukcji należy dokładnie oczyścić i skuć uszkodzone warstwy. W przypadku gdy torkretuje się powierzchnię konstrukcji z betonu, wykonaną co najwyżej przed 48 godzinami, można torkretować bez usuwania wierzchniej warstwy betonu (opinie o programie).

Bezpośrednio przed torkretowaniem powierzchnię należy oczyścić strumieniem sprężonego powietrza lub strumieniem piasku z wodą, a następnie zwilżyć wodą.
Często w warunkach eksploatacji w warstwie torkretu powstają znaczne naprężenia rozciągające powodujące rysy, a następnie pękanie i odpadanie torkretu. W przypadku zbiorników sprężonych, gdy warstwa torkretu chroni stal sprężającą przed korozją, zjawisko to może być przyczyną awarii konstrukcji. Z tych względów zaleca się zbroić warstwy torkretu siatkami.

W praktyce znane są przypadki zbrojenia warstwy torkretu siatką Rabitza lub siatką ogrodzeniową. Zaleca się stosowanie siatek tkanych (siatka o oczkach 10 mm z drutu o średnicy 1,0 mm i o oczkach 40 mm z drutu o średnicy 2.0 mm). Wybór rodzaju siatki zależy od uziarnienia kruszywa. Korzystne działanie siatek polega nie tylko na wzmocnieniu warstwy torkretu - siatka zabezpiecza również świeżo narzuconą warstwę torkretu przed odkształceniami, spływaniem w dół i oderwaniem od torkretowancj powierzchni.
Przebieg wykonywania robót. Dozowanie składników - ciężarowo. Cement może być dozowany w workach. W przypadku stosowania okresowej kontroli ciężaru objętościowego można również kruszywo dozować objętościowo (segregator aktów prawnych).

Kolejność dozowania jest następująca: kruszywo, cement, woda. Czas mieszania kruszywa z cementem nie powinien być krótszy od jednej minuty.
Torkret należy wykonywać warstwami grubości 1-3 cm. Pierwsza warstwa powinna być wykonana z zaprawy cementowej, następne z masy betonowej.

W przypadku stosowania zbrojenia siatkami, torkretowanie można wykonywać grubszymi warstwami, uzyskując zwiększenie tempa robót. W celu uzyskania torkretu lepszej jakości należy stosować 1-2-dniowe przerwy po każdym kolejnym nałożeniu warstwy. Przed rozpoczęciem torkretowania każdej kolejnej warstwy poprzednią warstwę należy oczyścić i zwilżyć wodą (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !