Blog

30.05.2018

Wiadukty ekologiczne - warunki kształtowania

W artykule znajdziesz:

Wiadukty ekologiczne - warunki kształtowania


Wiadukty ekologiczne powinny w szczególności: -być wyposażone w pokrywę wegetacyjną i zieleń ekranizującą rozmieszczoną wzdłuż bocznych krawędzi obiektu: - mieć szerokośćprzeznaczoną do poruszania się zwierząt nie mniejszą niż 10 m, - być  wyposażone w zasłaniające ogrodzenia na dojściach do osi przejścia pod kątem zbliżonym do 60 stopni łączące się z zielenią ekranizującą w celu naprowadzenia zwierzyny.

 

W przekroju poprzecznym przepustu ekologicznego dla małych zwierząt winna być wykształcona ścieżka szerokości nie mniejszej niż 0,50 m. Ścieżka winna być wzniesiona ponad zwierciadło średniej wody.

 

Współczynnik względnej ciasnoty E wyraża wzajemne relacje między wysokością, szerokością i długością przejścia przewidzianego jako otwór w korpusie drogi: E=(BxH):L, B-szerokość przejścia, H-wysokość, L-długość.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami