Podłogi z desek

Podłogi z desek

Konserwacja tego rodzaju podłóg polega na:
utrzymaniu ich w należytej czystości (mycie i przewietrzanie);
zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zużywaniem (np. stosowanie chodników) (program uprawnienia budowlane na komputer);
osuszaniu w przypadku stwierdzenia nadmiernej wilgoci, po uprzednim usunięciu przyczyny zawilgocenia;
pokostowaniu, jeżeli zabieg ten wystarczy z uwagi na przeznaczenie pomieszczenia;
malowaniu olejnym, jeżeli podyktowane jest to względami użytkowymi pomieszczeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID);
usuwaniu drobnych usterek, jak: dobijanie wystających gwoździ, flekowanie dziur po wypadłych sękach lub powstałych z innych przyczyn, niekiedy dodatkowe umocowanie desek listwy podłogowej itd.

Zabiegi konserwacyjne dla utrzymania podłóg w stanie pełnej używalności powinny być przeprowadzane często, a zakres ich zależny je; od potrzeb i stanu podłóg. Stan podłóg zależny jest od wielu czynników przede wszystkim od warunków eksploatacji (uprawnienia budowlane).

Farba olejna podłóg

Częstotliwość niektórych zabiegów konserwacyjnych w przybliżeni można określić następująco:
pokostowanie podłóg (tam gdzie stosowane jest ono zamiast mało wania olejnego) powinno być wykonywane przynajmniej raz w roku (program egzamin ustny);
malowanie farbą olejną podłóg - przynajmniej co 2 lata (zgodnie z przepisami o eksploatacji mieszkań). Wszystkie zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane przez obsługę fachową.
Remont bieżący.

W zakresie remontu bieżącego podłóg drewnianych zwykle wykonywane są następujące naprawy:
a) wymiana elementów podłogowych, jak: części desek, legarów lub podsypki, z zapoczątkowanym gniciem, próchnicą, zagrzybieniem itp. (opinie o programie);
b) przełożenie podłogi, tj. zerwanie i ponowne ułożenie na skutek powstałych szpar w podłodze po wyschnięciu desek lub na skutek pęcznienia (częste popękania) podłogi zbyt ścisło ułożonej i zawilgoconej (segregator aktów prawnych);
c) łatanie (flekowanie) dziur i szpar powstałych w podłodze;
d) umocowywanie oderwanych listew podłogowych.
Częstotliwość przeprowadzania remontu bieżącego podłóg drewnianych z desek jest większa aniżeli innych podłóg. Dla tego rodzaju podłóg remont bieżący należy przeprowadzić raz na 3 lata (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !