Wiązary dachowe deskowe dwuspadkowe

Wiązary dachowe deskowe dwuspadkowe

Wiązary dachowe deskowe produkowani sij dla rozpiętości modularnych 7.5. 9.0. 10,5. 12.0 m. Wykonuje się ji z desek impregnowanych grubości 2.5 cm.
Wiązary kratowe deskowe mogą być również wykonywane na budowie na podstawi, rysunków roboczych dźwigara. Maksymalne obciążenie dźwigarów nie może prze kraczać 390 kG/m łącznie z ciężarem własnym, z tym że może być ono rozłożone pc połowie na pas górny i dolny, co pozwala na podwieszenie stropu ocieplającego (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu ułatwienia transportu wiązary produkowane są w dwóch połówkach. Jedna połówka ma zmontowany słupek środkowy oraz nakładki i wkładkę środkową styki dolnego. Wystające końce nakładek styku powinny być wzmocnione do transporti przekładkami i skręcane śrubą w miejscu przewidzianym dla śruby montażowej styki dolnego. Druga połówka wiązara ma tymczasową poprzeczkę drewnianą umiejscowioną na zwierzchni pasów i skręconą śrubami w miejscach przewidzianych dla śrub monta- jnych nakładek styków. Łącznie z wiązarami powinny być dostarczane elementy mównic stężających konstrukcję wiązarów w kierunku podłużnym budynku, dostosowane do rozstawu wiązarów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wiązary przewozi się w pozycji stojącej, odpowiednio zabezpieczone przed przesunąłem się podczas transportu przez przybicie poprzecznych listew i zastosowanie przekładek.
Po przywiezieniu na budowę obie połowy wiązara łączy się w jedną całość przez przekładek i poprzeczek, skręcenie śrubami nakładek obu styków oraz wbicie pozostałych gwoździ przewidzianych w projekcie. Przed ustawieniem dźwigara należy sprawdzić, czy nie nastąpiło rozluźnienie połączeń, podobijać gwoździe. jeżeli wystają ich łebki W razie zauważenia większych rozluźnień należy polączenia wzmocnić przez, wbicie dodatkowych gwoździ (uprawnienia budowlane).
Wiązar opiera się na ścianach za pośrednictwem klocków podporowych lub murłat zamocowanych kotwiami stalowymi.

Kratownice stężające

Kratownice stężające przybija się z lekkiego pomostu roboczego ułożonego na dolnych pasach wiązarów.
Wiązary należy podnosić w pozycji wbudowania za pomocą dźwigu, zaczepiając liny na węzłach pasa górnego przy pośrednich słupkach (program egzamin ustny).
Mątwie pod pokrycie dachowe przymocowuje się do pasa górnego w odstępach dostosowanych dla danego rodzaju pokrycia dachu - papy na deskowaniu lub płyt azbestowo-cementowych nisko- lub wysokofalistych.
Od spodu wiązary mogą być wyposażone w płytę stropową lub pozostać bez niej w zależności od przeznaczenia budynku.
Płyta stropowa składa się z żeber podłużnych i poprzecznych oraz podsufitki, która może być wykonana z desek lub płyt azbestowo-cementowych falistych przymocowanych do żeber zawieszonych na dolnym pasie wiązarów dachowych. Płytę stropową wykonać można kilkoma sposobami.
Sposob pierwszy polega na wykonaniu płyty stropowej składającej się z desek grubości 25 mm i wysokości 10-12 cm oraz podsufitki z desek grubości 19 mm przymocowanych gwoździami do żeber. Szerokość płyty powinna wynosić ok. 1.0 m długość być dopasowana do rozstawu wiązarów stropowych. Wykonane płyty zawiesza się na łatach o przekroju 3.8 x 5,0 cm. przybitych do boków pasa dolnego wiązara dachowego.
Sposób drugi polega na wykonaniu blatów z desek i przymocowaniu ich gwoździami JD pasa dolnego wiązarów (opinie o programie). Długość blatów powinna być dostosowana do rozstawu wiązarów w osiach co 1.8; 2.0 lub 3,0 m. Po przymocowaniu blatów z desek przykleja do podsufitki izolację paroszczelną z folii aluminiowej lub z papy asfaltowej popieczonej folią aluminiową. Sposób trzeci polega na wykonaniu rusztu drewnianego ażurowego zawieszonego na łatach przybitych do boków pasa dolnego wiązara dachowego, do którego przymocowuje się wkrętami faliste płyty azbestowo-cementowe. podobnie jak przykrycie dachu. Izolację paroszczelną z folii aluminiowej papy asfaltowej układa się w podsufitce z płyt azbestowo-cementowych. Ocieplenie stropodachu dwudzielnego powinno być wykonane z bardzo elkach materiałów termoizolacyjnych, jak wełna mineralna luzem lub w płytach, które układa się warstwami szczelnie obok siebie (segregator aktów prawnych).
Wiązary kratowe deskowe, dwuspadkowe bez płyty stropowej stosuje się w wiatach magazynach, natomiast z płytą stropową ocieploną stosuje się w budynkach inwentarskich i innych halowych mających lekką konstrukcję ścian, np. drewnianą ryglową albo inną szkieletową z osłonowymi elementami ściennymi.
Wiązary deskowe o pasach równoległych. Wiązary tego rodzaju stosuje się do wykonania dachów lub stropodachów jednospadkowych pod pokrycie z papy o rozpiętości w osiach podpór 6.00 i 7,50 m. Składają się z pasa górnego i dolnego, które ze sobą połączone są skośnymi krzyżulcami z desek (promocja 3 w 1). Konstrukcja wiązara dostosowana jest do obciążenia 248 kG/m długości dźwigara, w tym na pas dolny przypada maksymalnie 103 kG/m.
Płytę stropową z ociepleniem wykonuje się w ten sam sposób, jak podano przy omawianiu dachów deskowych dwuspadkowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !