Charakterystyka materiałowa

Charakterystyka materiałowa

Dźwigary o rozpiętości 15 m wykonywane są w dwóch wersjach: jako monolityczne oraz składane z dwóch segmentów. Do pierwszego rodzaju należą typy KBO-15-P i KBO-15-W. Typ KBO-15-P (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ciężar elementu równy jest 2,5 T. Obciążenie maksymalne poza ciężarem własnym prefabrykatu: 1 wersja - 1825 kG/m (bez możliwości podwieszenia elektrowciągu), 2 wersja - 1540 kG/m (z możliwością podwieszenia elektro- wciągu do 5 T’) w dowolnym miejscu). Zużycie materiałów na 1 dźwigar: beton 1 ms, stal sprężająca 83,16 kG, stal zwykła 238,7 kG. Dźwigar KBO-15-W ma kształt podobny do dźwigara KBO-15-P, przekroje jego są jednak wzmocnione. Ciężar dźwigara wynosi 3,8 T. Obciążenie maksymalne poza ciężarem własnym prefabrykatu 3120 kG/m. Do dźwigara można podwieszać elektrowciągi (5 T) w każdym węźle. Zużycie materiałów na 1 dźwigar: beton 1,52 m3, stal sprężająca 138,6 kG, stal zwykła 389,4 kG (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Do dźwigarów segmentowych tej samej rozpiętości, lecz składanych z dwóch części, należą dwa typy: KBOS-15-P i KBOS-15-W. Pierwszy z nich ma przekroje. Ciężar jednego elementu wynosi 1,25 T. Charakterystyka materiałowa i obciążenie dopuszczalne tych dźwigarów są identyczne jak dźwigarów typu KBO-15-P.

Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 1 m3, stal sprężająca 83,16 kG, stal zwykła 246,6 kG. Dźwigar KBOS-15-W ma kształt podobny do dźwigara KBOS-15-P, przekroje są jednak wzmocnione (uprawnienia budowlane). Ciężar elementu dźwigara 1,9 T. Mają one tę samą charakterystykę materiałową i obciążenia dopuszczalne, jak dźwigary typu KBO-15-W Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 1,52 m3, stal sprężająca 287,4 kG. stal zwykła 426 kG.
Dźwigary o rozpiętości 18 m (podobnie do opisanych wyżej wykonywane są w dwóch wersjach: jako całość oraz składane z trzech segmentów. Do pierwszego rodzaju należą typy: KBO-18-P i KBO-18-W. Ciężar dźwigara wynosi 3,81 T. Zbrojenie sprężające przyjmowane jest w zależności od przyjętej technologii dojrzewania betonu (program egzamin ustny).

Ciężar jednego segmentu

Obciążenia maksymalne (oprócz ciężaru własnego prefabrykatu): dźwigara KBO-18-P 2350 kG/m bez możliwości podwieszenia monorelsu, dźwigara KBO-18-W 1825 kG/m + 1 monorels do 5 T podwieszony w dowolnym miejscu, 3 wersja 1390 kG/m + 2 monorelsy po 5 T podwieszone w dowolnym miejscu. Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 1,52 m*, stal sprężająca 133 kG, stal zwykła 282,56 kG. Dźwigar KBO-18-W ma kształt podobny do dźwigara KBOS-18-P, lecz o wzmocnionych przekrojach. Ciężar dźwigara 3,8 T (opinie o programie).

Obciążenie maksymalne (poza ciężarem własnym prefabrykatu): 1 wersja 3120 kG/m bez możliwości podwieszenia monorelsu. 2 wersja 2390 kG/m + 1 monorels 5 T podwieszony w dowolnym miejscu. Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 1,77 m3, stal sprężająca 183 kG. stal zwykła 293,55 kG. Do dźwigarów segmentowych o tej samej rozpiętości, lecz składanych z trzech części, należą 2 typy: KBOS-18-P i KBOS-18-W. Ciężar jednego segmentu 1,25 T; ciężar całego dźwigara 3,8 T. Charakterystyka materiałowa i maksymalne obciążenie dopuszczalne są takie same. jak w dźwigarach typu KBO-18-P. Zużycie materiałów na jeden dźwigar: beton 1,52 m3, stal sprężona 133 kG, stal zwykła 310,69 kG (segregator aktów prawnych).

Ciężar jednego segmentu oraz całego dźwigara jest analogiczny, jak dla typu KBOS-18-P. Charakterystyka materiałowa i obciążenia dopuszczalne są identyczne, jak w dźwigarach typu KBO-18-W. Zużycie materiałów jest następujące: beton 1,77 m3, stal sprężająca 183 kG, stal zwykła 323,95 kG.
Dźwigary o rozpiętości 21 m są produkowane tylko jako składane z czterech segmentów (promocja 3 w 1).

Produkowane są obecnie dwa ich typy: KBOS-21-P i KBOS- -21-W. Ciężar maksymalny elementu składanego 1,82 T; ciężar całego dźwigara 6240 kG. Obciążenie maksymalne dopuszczalne (oprócz ciężaru własnego prefabrykatu): 1 wersja 2390 kG/m bez możności podwieszenia monorelsu, 2 wersja 1825 kG/m + jeden monorels do 5 T podwieszony w dowolnym miejscu.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !