Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych

Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych
Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych

Masę betonową w fundamentach najlepiej jest zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi. Najwięcej starania wymaga wibrowanie tuż przy ściankach deskowania. Odległość między poszczególnymi miejscami zanurzania wibratora w tych miejscach powinna być mniejsza, a mianowicie równa połowie promienia działania wibratora. Jednym z najczęściej spotykanych błędów przy betonowaniu fundamentów podwójnie zbrojonych jest zrzucanie masy betonowej na zbrojenie górne, co powoduje nieuchronnie odmieszanie się masy betonowej (program uprawnienia budowlane na komputer). W tym przypadku należy stosować do podawania masy betonowej na miejsca układania leje zsypowe.

Wibrowanie masy betonowej w słupach zależy głównie od wielkości przekroju słupów. Jeśli słup ma przekrój większy niż 0,30×0,30 m, wówczas wibrowanie może się odbywać za pomocą wibratora zanurzeniowego (buławowego). Wibratory przyczepne można w tych przypadkach stosować tylko wyjątkowo, a to ze względu na znaczny koszt, dużą pracochłonność oraz konieczność stosowania silnej konstrukcji deskowania, jakiej wymagają tego rodzaju wibratory (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Promień działania wibratora powinien wpisywać się w przekrój słupa, a wibrowanie powinno odbywać się warstwami w ten sposób, aby masa betonowa na całej wysokości słupa była zagęszczona jednakowo. Przy wibrowaniu masy betonowej w słupach za pomocą wibratorów zanurzeniowych powstaje zjawisko wprawiania w drgania sprężyste również i deskowania, które z kolei powodują drgania masy betonowej; w ten sposób polepsza się efekt wibrowania. Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych za pomocą wibratorów przyczepnych jest niewskazane, gdyż jest bardzo pracochłonne, wymaga dłuższego czasu wibrowania i silnej konstrukcji deskowania (uprawnienia budowlane).

Wibratory przyczepne

Ponadto stopień zagęszczania nie jest jednakowy, tak w przekroju słupa jak i wzdłuż jego wysokości, zaś amplituda drgań deskowania jest niejednakowa (program egzamin ustny). Tam gdzie amplituda jest większa, tam drgania przekazywane są głębiej, ale np. u spodu słupa, gdzie deskowanie ujęte jest w sztywno umocowaną ramkę do podstawy, oraz u góry słupa, gdzie deskowanie słupa jest silnie powiązane z deskowaniem stropu, tam amplitudy drgań są małe i masa betonowa w tych miejscach może w ogóle nie podlegać zagęszczeniu; ponadto na różnych punktach wysokości wibrowanego słupa powstają miejsca, w których nie zachodzi zagęszczanie, gdyż w miejscach tych amplituda drgań jest znikomo mała lub w ogóle równa jest zeru.

Z powyżej przytoczonych względów zrozumiałe jest, iż w praktyce wszędzie tam gdzie to jest możliwe wibratory przyczepne zastępowane są przez wibratory zanurzeniowe. Jednak przy małych przekrojach słupów gęsto zbrojonych lub cienkich ściankach zbiorników itp. są one trudne do zastąpienia (opinie o programie).

Wibratory przyczepne zamocowuje się od razu na całej wysokości słupa, zazwyczaj na jarzmach deskowania, w odstępach nieco mniejszych od podwójnego promienia działania (np. 1,8-1,9 R); dolny wibrator mocuje się na wysokości około 0,8 m od podstawy. Napełnianie deskowania masą betonową odbywa się warstwami o wysokości nieznacznie przewyższającej zasięg działania wibratora. Wibrowanie odbywa się przez kolejne uruchamianie umocowanych na słupie wibratorów, począwszy od spodu ku górze (segregator aktów prawnych). Równoczesne uruchamianie dwóch lub kilku wibratorów (a tym bardziej wszystkich), w żadnym razie nie powinno być stosowane, gdyż powstaje wtedy możliwość tworzenia się sklepień z masy betonowej (raki), nie mówiąc o niebezpieczeństwie uszkodzenia lub zniszczenia deskowania, w szczególności na jego spodzie, a to ze względu na znaczne ciśnienie hydrostatyczne, jakie powstaje w tym miejscu (np. przy wypełnieniu deskowania masą betonową do wysokości 3 m, ciśnienie w dolnej części deskowania może osiągnąć 7,5 T/m2) (promocja 3 w 1).

Niemal z reguły słupy konstrukcji żelbetowych wykonywane są z masy betonowej o konsystencji bardziej urabialnej niż pozostałych konstrukcji, a nierzadko ze znacznym nadmiarem wody (dla „ułatwienia” układanki masy betonowej). W przypadku gdy zagęszczanie odbywa się za pomocą wibratorów, w żadnym razie nie należy dopuszczać do stosowania w słupach masy betonowej o opadzie stożka większym niż 7-8 cm.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !