Wibrowanie

Wibrowanie

Należy stwierdzić, że wibrowanie jest najbardziej powszechną i uniwersalną metodą zagęszczania betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Do jego podstawowych zalet należą:
- zwiększenie wytrzymałości betonu przy tym samym składzie mieszanki (do 15% w porównaniu z zagęszczeniem ręcznym),
- zmniejszenie zużycia cementu o 10-20% przy tych samych założeniach wytrzymałościowych. Dzięki dużej urabialności i płynności mieszanki wibrowanej można projektować betony o konsystencji wilgotnej przy zmniejszonym wskaźniku W/C, co oznacza oszczędność cementu i obniżenie kosztów betonu,
- poprawa jakości innych cech fizykomechanicznych betonu, jak szczelności, jednorodności, trwałości, mrozoodporności, odporności na wpływy chemiczne,
- zwiększenie przyczepności betonu do wkładek stalowych dzięki równo-
miernemu przyleganiu na całej długości prętów,a
- zmniejszenie ścieralności betonu wskutek możliwości zwiększenia zawartości grubszego kruszywa,
- umożliwienie formowania bardzo skomplikowanych w kształcie wyrobów i elementów z betonu dzięki doskonałej urabialności mieszanek wibrowanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najlepsze wyniki osiąga się przy wibrowaniu mas betonowych o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej, mniejsze korzyści - przy wibrowaniu mas betonowych plastycznych; najmniejsze - przy półciekłych i ciekłych.
Rodzaje wibratorów. Wibratory dzielimy zależnie od rodzaju energii napędowej, rodzaju mechanizmu wywołującego impulsy drganiowe, sposobu przekazywania drgań na mieszankę betonową.
Ze względu na rodzaj energii napędowej rozróżnia się wibratory elektryczne, pneumatyczne i spalinowe. Najczęściej stosuje się wibratory o napędzie elektrycznym na prąd stały lub zmienny (uprawnienia budowlane).
Wibratory elektryczne dzielą się na elektromechaniczne i elektromagnetyczne. Powszechnie stosuje się dziś wibratory elektromechaniczne (rys. 8-26), które składają się z silnika, mimośrodów, części roboczej wibratora (stołu, miecza itp.) i urządzeń do sterowania (uchwytu z wyłącznikiem itp.).
Wibratory pneumatyczne (powietrzne) dzielą się na tłokowe i wirnikowe.

Wibratory spalinowe

Tłokowe mają wydrążony cylinder, wewnątrz którego porusza się tłok (program egzamin ustny). Rozdział sprężonego powietrza odbywa się za pomocą skrzynki rozdzielczej umieszczonej na cylindrze wibratora oraz zespołu kanałów w samym tłoku. Wibratory typu wirnikowego podobne są pod względem swojej budowy do wibratorów elektromechanicznych, z tą tylko różnicą, że zamiast silnika elektrycznego mają silnik powietrzny pracujący pod ciśnieniem powietrza (4-^5 atn) doprowadzonego z kompresora.
Wibratory spalinowe napędzane są silnikiem spalinowym z napędem pasowym lub innym. Spotyka się również wibratory zasilane parą lub wodą, które mogą być tłokowe lub wirnikowe. Stosowane są one w miejscach pozbawionych prądu elektrycznego (opinie o programie).

Zależnie od rodzaju pracy mechanicznej wibratory dzielą się na mimo- środowe (wirnikowe) i udarowe (tłokowe). Elementem wywołującym drgania wibratora mimośrodowego jest mimośród osadzony ekscentrycznie na wale i wirujący wraz z wałem z dużą prędkością. W wibratorach udarowych źródłem drgań jest postępowy ruch elementu udarowego (tłoka lub kotwicy).

Najistotniejszym z punktu widzenia technologii betonu jest podział wibratorów w zależności od sposobu przenoszenia drgań na mieszankę. Pod tym względem wibratory dzielą się na:
- wgłębne (pogrążalne, zanurzeniowe), przekazujące drgania na beton wprost przez swą obudowę płaszczową - tzw. perwibratory - lub przez odpowiednio wykształcone końcówki (miecze, iglice oraz drążki), tzw. wibratory sterowane (segregator aktów prawnych),
- powierzchniowe przekazujące dgania mieszance betonowej za pomocą płyt różnych rozmiarów i kształtów, spoczywających na powierzchni betonu,

- przyczepne działające na mieszankę betonową poprzez deskowanie lub ścianki formy, do których są przymocowane odpowiednimi uchwytami,
-stoły wibracyjne przekazujące drgania poprzez płytę wibrującą na umieszczone na niej formy wypełnione mieszanką, stosowane głównie w zakładach prefabrykacji (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !