Blog

Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 10
26.08.2020

Wibrowanie

W artykule znajdziesz:

Wibrowanie

Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 11
Wibrowanie

Należy stwierdzić, że wibrowanie jest najbardziej powszechną i uniwersalną metodą zagęszczania betonu (program uprawnienia budowlane na komputer). Do jego podstawowych zalet należą:
- zwiększenie wytrzymałości betonu przy tym samym składzie mieszanki (do 15% w porównaniu z zagęszczeniem ręcznym),
- zmniejszenie zużycia cementu o 10-20% przy tych samych założeniach wytrzymałościowych. Dzięki dużej urabialności i płynności mieszanki wibrowanej można projektować betony o konsystencji wilgotnej przy zmniejszonym wskaźniku W/C, co oznacza oszczędność cementu i obniżenie kosztów betonu,
- poprawa jakości innych cech fizykomechanicznych betonu, jak szczelności, jednorodności, trwałości, mrozoodporności, odporności na wpływy chemiczne,
- zwiększenie przyczepności betonu do wkładek stalowych dzięki równo-
miernemu przyleganiu na całej długości prętów,a
- zmniejszenie ścieralności betonu wskutek możliwości zwiększenia zawartości grubszego kruszywa,
- umożliwienie formowania bardzo skomplikowanych w kształcie wyrobów i elementów z betonu dzięki doskonałej urabialności mieszanek wibrowanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najlepsze wyniki osiąga się przy wibrowaniu mas betonowych o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej, mniejsze korzyści - przy wibrowaniu mas betonowych plastycznych; najmniejsze - przy półciekłych i ciekłych.
Rodzaje wibratorów. Wibratory dzielimy zależnie od rodzaju energii napędowej, rodzaju mechanizmu wywołującego impulsy drganiowe, sposobu przekazywania drgań na mieszankę betonową.
Ze względu na rodzaj energii napędowej rozróżnia się wibratory elektryczne, pneumatyczne i spalinowe. Najczęściej stosuje się wibratory o napędzie elektrycznym na prąd stały lub zmienny (uprawnienia budowlane).
Wibratory elektryczne dzielą się na elektromechaniczne i elektromagnetyczne. Powszechnie stosuje się dziś wibratory elektromechaniczne (rys. 8-26), które składają się z silnika, mimośrodów, części roboczej wibratora (stołu, miecza itp.) i urządzeń do sterowania (uchwytu z wyłącznikiem itp.).
Wibratory pneumatyczne (powietrzne) dzielą się na tłokowe i wirnikowe.

Wibratory spalinowe

Tłokowe mają wydrążony cylinder, wewnątrz którego porusza się tłok (program egzamin ustny). Rozdział sprężonego powietrza odbywa się za pomocą skrzynki rozdzielczej umieszczonej na cylindrze wibratora oraz zespołu kanałów w samym tłoku. Wibratory typu wirnikowego podobne są pod względem swojej budowy do wibratorów elektromechanicznych, z tą tylko różnicą, że zamiast silnika elektrycznego mają silnik powietrzny pracujący pod ciśnieniem powietrza (4-^5 atn) doprowadzonego z kompresora.
Wibratory spalinowe napędzane są silnikiem spalinowym z napędem pasowym lub innym. Spotyka się również wibratory zasilane parą lub wodą, które mogą być tłokowe lub wirnikowe. Stosowane są one w miejscach pozbawionych prądu elektrycznego (opinie o programie).

Zależnie od rodzaju pracy mechanicznej wibratory dzielą się na mimo- środowe (wirnikowe) i udarowe (tłokowe). Elementem wywołującym drgania wibratora mimośrodowego jest mimośród osadzony ekscentrycznie na wale i wirujący wraz z wałem z dużą prędkością. W wibratorach udarowych źródłem drgań jest postępowy ruch elementu udarowego (tłoka lub kotwicy).

Najistotniejszym z punktu widzenia technologii betonu jest podział wibratorów w zależności od sposobu przenoszenia drgań na mieszankę. Pod tym względem wibratory dzielą się na:
- wgłębne (pogrążalne, zanurzeniowe), przekazujące drgania na beton wprost przez swą obudowę płaszczową - tzw. perwibratory - lub przez odpowiednio wykształcone końcówki (miecze, iglice oraz drążki), tzw. wibratory sterowane (segregator aktów prawnych),
- powierzchniowe przekazujące dgania mieszance betonowej za pomocą płyt różnych rozmiarów i kształtów, spoczywających na powierzchni betonu,

- przyczepne działające na mieszankę betonową poprzez deskowanie lub ścianki formy, do których są przymocowane odpowiednimi uchwytami,
-stoły wibracyjne przekazujące drgania poprzez płytę wibrującą na umieszczone na niej formy wypełnione mieszanką, stosowane głównie w zakładach prefabrykacji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 16 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 17 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 18
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 19
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 20 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 21 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 22
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 32 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 33 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 34
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 35
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 36 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 37 Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 38
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kształt konstrukcji powłokowej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami