Wielka zaleta gipsu

Wielka zaleta gipsu

Wielką zaletą gipsu jest łatwa obrabialność oraz możliwość wykonania dowolnie skomplikowanej konstrukcji. Stosunkowo niski koszt materiału i robocizny pozwala na wielokrotne wykonanie modelu w przypadku obciążenia aż do zniszczenia. Gips jako materiał kruchy o małej wytrzymałości na rozciąganie pozwala na obciążanie jedynie do niewielkich wartości naprężeń, tym bardziej, że jego granica proporcjonalności jest niska (program uprawnienia budowlane na komputer). Fakt powyższy warunkuje wybór precyzyjnej metody pomiaru odkształceń w zależności od modelu i rodzaju obciążenia.

Stosowanie betonu do wykonania małych modeli zbiorników nastręcza pewne trudności, że względu na konieczność zachowania odpowiedniej granulacji kruszywa. Z tego powodu modele w małej skali trudno wykonać z betonu, jakkolwiek byłby to najodpowiedniejszy materiał modelu przedstawiającego konstrukcję żelbetową.
Badanie na modelu zbiorników prostokątnych. Zbiorniki wykonano z płyt gipsowych grubości 5 mm, połączonych w narożach za pomocą wrębów i wypustek, zalanych zaprawą gipsową (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tego rodzaju połączenia zostały sprawdzone w laboratorium i w pełni gwarantują przeniesienie momentów, zachowując się jak monolityczne naroża ramowe. Dla zabezpieczenia zbiornika od bezpośredniego kontaktu z wodą zaizolowano ściany i dno od wewnątrz nieprzepuszczalnym płótnem igelitowym.

Aby zapewnić swobodną i nieskrępowaną odkształcalność ścian zbiornika i nie wciągać do współpracy płótna igelitowego, powierzchnia tego ostatniego była większa niż wewnętrzna powierzchnia całego zbiornika (uprawnienia budowlane).
Pewnych trudności nastręczył sposób napełniania i opróżniania zbiornika. Czynności te, ze względu na metody pomiaru, powtarzają się przy każdym odczycie. Aby usunąć powyższe trudności, wyprowadzono dwa węże gumowe, jeden - połączony z kranem wodociągu do napełniania, drugi - po wytworzeniu w nim na krótkim odcinku podciśnienia - do opróżniania zbiornika. W ten sposób można było uniknąć otworu na dnie zbiornika.

Wyznaczenie wielkości statycznych

Wyznaczenie wielkości statycznych - przede wszystkim momentów w ścianach - dokonano drogą pomiaru promieni krzywizny w różnych punktach płyt ściennych za pomocą lunety autokolimacyjnej. Przyrząd ten, metodę pomiaru oraz sposób obliczania momentów i innych wielkości statycznych omówiono obszerniej w pracy. W przypadku pomiaru odkształceń ścian jako płytowych elementów pionowych sposób ustawienia przyrządu pomiarowego jest inny niż w przypadku płyt poziomych, pomiar krzywizny bowiem dokonuje się w płaszczyznach poziomych (program egzamin ustny).
Uwidocznione jest rusztowanie pomocnicze umożliwiające utrzymanie przyrządu w wymaganej pozycji. Widoczne są również podstawki lusterek, które były zamocowane w nieco inny sposób, jak to podano w pracy, ze względu na ich położenie pionowe.

Stan naprężeń został zbadany w dwóch modelach o stosunku boków - pierwszy a :b = 2 i b : h = 1, drugi a : b = 1,5 i b :h - 1, gdzie o i b - długości boków, h - wysokość zbiornika.
Przyjęto dwa warianty podparcia krawędzi:
- wszystkie krawędzie w zbiorniku (poziome i pionowe) - sprężyście zamocowane, górna krawędź - niepodparta (opinie o programie).
- wszystkie krawędzie - sprężyście zamocowane, górna krawędź - swobodnie podparta.

Zbiorniki osadzono na płycie betonowej z drobnego żwiru grubości 15 cm, którą można było traktować jako podłoże sztywne. Przeprowadzono również kilka pomiarów dla zbiorników na podłożu sprężystym, utworzonym początkowo z płyty gumowej o grubości 5 cm, później z warstwy piasku kwarcowego grubości 10 cm, umieszczonej w skrzynce drewnianej.
Wykresy momentów w przekrojach pionowych i poziomych ścian dla obu zbiorników (linie 1 i 2) (segregator aktów prawnych).

Linia 3 przedstawia przebieg momentów dla zbiornika na podłożu sprężystym. W tym przypadku współczynnik podatności podłoża wynosi C = 12 kG/cm2. Dla porównania otrzymanych wyników wprowadzono na rysunkach wykresy momentów według pracy dla zbiorników o ścianach swobodnie podpartych wzdłuż poziomych krawędzi. Odpowiednie krzywe oznaczono przez 4. rnatu I ma większy udział w przenoszeniu parcia cieczy niż w schemacie lit (promocja 3 w 1).. Stwierdzenie to ma zasadniczy wpływ na wymiarowanie ścian i dna zbiornika.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !